Haluammeko ottaa kaiken hyödyn 5G:stä?

Haluammeko ottaa kaiken hyödyn 5G:stä?

Kirjoittaja: Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Sanotaan, että 5G muuttaa maailmaa. Tämä voi kuitenkin jäädä kosmeettiseksi muutokseksi, jos 5G-toteutukset jätetään vain mobiilioperaattoreiden varaan. Mobiilioperaattoreiden intressissä on rakentaa 5G nykyisen tukiasemaverkon varaan ja pyrkiä välttämään kuituverkon ulottamista koteihin saakka.

Esimerkki kyseisestä 5G:n toteutusmallista oli Aamulehdessä viime viikonloppuna olleet kirjoitukset, joissa todettiin, että 5G tuo kiinteän verkon kotiin. Näissä viitattiin ratkaisuun, jossa kodin seinään asennetaan langaton tukiasema, joka on yhteydessä kauempana olevaan mobiilitukiasemaan. Jopa Aamulehden toimitus on mennyt mobiilioperaattoreiden markkinointiviestin miinaan, kun pääkirjoituksessa kerrotaan, ettei kuitua tarvitse rakentaa, koska 5G tuo kiinteän verkon kotiin. Väärin!

5G tarvitsee valokuidun

5G vaatii kymmeniä tai jopa satoja kertoja enemmän tukiasemia, ja jokainen tukiasema tarvitsee valokuidun, jonka jatkeeksi kotien sisätiloihin tarvitaan piensolutekniikkaa. Tämän nykyiset markkinajohtajat haluavat estää sillä, että myyvät kuluttajille ”feikkikuitua”, jossa pyritään viimeiseen asti välttämään kuidun ulottamista kiinteistöön, koska se on heidän mielestään kallista, kun tosiasiassa he puolustavat omaa liiketoimintamalliaan.

Aito kiinteä valokuituyhteys toteutetaan vain kaivamalla kuitukaapeli kotiin asti. Viranomaisten pitäisikin puuttua virheelliseen markkinointiin, jonka ainoa tarkoitus on hämätä asiakkaita niin, etteivät he hankkisi valokuituyhteyksiä kiinteistöihinsä, koska jokainen kuituyhteys syö mobiilioperaattoreiden markkinaa.

Todellisessa 5G-ajassa mobiilioperaattoreiden ainoaksi rooliksi näyttäisi jäävän asuntojen ulkopuolisen langattoman verkon rakentaminen ja ylläpito. Tutkimusten mukaan jopa 80 – 90 % kaikesta netissä liikkuvasta datasta syntyy kiinteissä käyttöpaikoissa, kuten kodeissa ja yrityksissä. Ehkä 5G muuttaa maailmaa juuri siinä, että meidän silmämme avautuvat huomaamaan, että nykyinen mobiiliksi mielletty netinkäyttö onkin vain erikoistapaus ja varsinkin tulevaisuudessa nettiä käytetään pääasiallisesti kiinteissä käyttöpaikoissa.

Taajuuspolitiikan pitää kehittyä maailman muuttuessa

Jos taajuuspolitiikka ei kehity, on riskinä, että kaikki taajuudet kasaantuvat nykyisille toimijoille, jotka rakentavat vain ulkotilojen peittoa. Jos ulkotiloissa tapahtuu ainoastaan 10 – 20 % mobiilidatan kulutuksesta, ei se voi olla taajuuksien tehokasta käyttöä. Jotta voidaan puhua taajuuksien tehokkaasta käytöstä ja nykyisten liiketoimintamallien kanssa kilpailevien liiketoimintamallien mahdollistamisesta, tarvitaan myös sisätilatoimijoille taajuuksia.

5G:n merkittävin muutos toteutuu, kun kotiin asti ulottuva valokuitu ja sen jatkeena oleva 5G-tukiasema yhdessä mahdollistavat kotiin aidon yhden gigabitin langattoman mobiiliverkon, jonka kapasiteetti riittää kaikissa tilanteissa nyt ja tulevaisuudessa.

Jarmo Matilainen
Finnet-liitto ry
p. 044 722 8210