Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran

Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran – LPOnet levererar optiska fiberanslutningar till såväl Kulturhuset Grand som DataPartner Oy

Kulturhuset Grand och LPOnet har avtalat om att uppdatera Grand-husets datakommunikationsförbindelser till optisk fiber. DataPartner, som är inhyrd i Grand har likaså skaffat sig en egen optisk fiberanslutning.

Lösningen gör det möjligt för Grands kulturförening att erbjuda sina kunder en helt ny typs tillställningar baserade på videostreaming. Genom lösningen förbättras datakommunikationsförbindelserna som Svenska Gården erbjuder även för de andra hyresgästerna betydligt. ”Vi valde LPOnet för det kunde erbjuda oss den bästa helhetslösningen och givetvis var den starka lokala förankringen en klar fördel i det här fallet”, konstaterar verkställande direktör Magnus Björklund på Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå som ansvarar för Grand-fastighet.

ICT-bolaget DataPartner skaffade sig med samma en egen optisk fiberanslutning

För alla hyresgäster räcker standardförbindelsen som ingår i hyran ändå inte till och DataPartner som hyr in sig i Grand skaffade sig i samma veva en helt egen optisk fiberanslutning. DataPartner erbjuder programvara och distansskolning för investeringsanalys och då är en snabb och stabil datakommunikationsförbindelse livsviktig. ”Vi har redan länge suktat efter en optisk fiberanslutning. Fint att LPOnet erbjöd sig att förverkliga den. Vi valde LPOnet som en lokal aktör av vilken vi har mycket goda erfarenheter. De har också levererat VoIP-telefonsystemet vi använder. Ibruktagandet, användningen och användarstödet har fungerat problemfritt”, beskriver DataPartners verkställande direktör Jens Westerbladh bakgrunden till valet.

”Vi på LPOnet vill göra Östra Nyland till den bästa nejden i digitiden att bo och idka företagsverksamhet i och övergången till den optiska fibereran av en institution som Grand och ett modernt ICT-bolag som DataPartner är ett betydande steg i den riktningen”, summerar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg saken.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: