Karis Telefons regionala satsningar i optisk fiber stiger till 60 miljoner euro

Karis Telefons bolagsstämma godkände i fredags ett förslag enligt vilket man fortsätter att investera i det regionala fibernätet. De satsningar som gjorts fram tills nu har tagits väl emot och bolagsstämman såg att de finns förutsättningar för att fortsätta bygga ut fibernätet såväl på glesbygden som på nya centrum/ bostadsområden i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt samtidigt som allt flera hushåll kopplas till fibernätet i Hangö och Raseborg.

Bolagsstämmans tidigare investeringsbeslut i optisk fiber från år 2008, att bygga fiber i Hangö, Raseborg och Ingå under 15 år uppgående till 30 miljoner euro fick nu en fortsättning. Enligt det nya beslutet höjs nu fiberinvesteringarna till 60 miljoner fram till år 2035. I dagsläge omfattar fibernätet orterna Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. Sonderingar gällande intresset för fiber i Kyrkslätt pågår. Ca 12000 hushåll har redan anslutit sig till fibernätet och de sista delarna av bolagets 100 åriga kopparnät stängs och ersätts med fiber under slutet av detta år. Karis Telefons satsningar som vid utgången av år 2019 uppgick till 25 miljoner euro har placerat regionen bland de främsta i Finland vad gäller fibertillgänglighet.

Utöver fortsatta investeringar i fiber kommer satsningen även att innefatta investeringar i klimat och miljö. Karis Telefon deltar i byggandet av solkraftverket i Dragsvik tillsammans med Raseborgs Energi och Raseborgs stad och bolagets bilpark håller successivt på att ersättas med elbilar. Medel har även reserverats för ny teknologi som kan vara tex deltagande i regionala datacenter- eller smart road projekt. Karis Telefons satsningar skall ses som en pusselbit i att tillsammans med övriga aktörer i regionen, både kommunala och privata, skapa en konkurrenskraftig ”Smart Region” längs med kusten mellan Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö där fibernätet fortsätter ut i världen via Hangös internationella havskabelknutpunkt.

Andelsbanken Raseborgs VD Mats Enberg och Raseborgs stadsstyrelseordförande Anders Walls deltog i bolagsstämman. Mats Enberg konstaterar att satsningen är en välkommen ekonomisk vitamininjektion i infrastruktur som med säkerhet kommer att medföra ökad konkurrenskraft och välfärd för regionen. Anders Walls ser satsningen som behövlig för att på ett hållbart sätt säkerställa innevånarnas, de sommarboendes, företagens, skolors och kommuners behov av stabila förbindelser och distansarbetsmöjligheter av högsta möjliga kvalitet.

Henrik Ekblom, VD för Karis Telefon konstaterar att vi ännu bara sett början på den framtida teknologiska utvecklingen. Som exempel kan man tänka sig holografiska 3-D distansmöten med möjlighet till direkt ögonkontakt, där vi närmar oss samma upplevelse som vid ett traditionellt möte där personerna är fysiskt närvarande. En dylik utveckling kräver, för att klara den stora informationsmängden som skall förmedlas, ett ”rotsystem” i form av ett väl utbyggt fibernät.


Tilläggsuppgifter

Henrik Ekblom, VD Karis Telefon, 044-7440420. henrik.ekblom@ktab.fi
Mats Enberg, VD Andelsbanken Raseborg, 050-3560517 mats.enberg@op.fi
Anders Walls, Raseborgs stadsstyrelseordförande, 040-5192991, walls@brev.fi