LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå

LPOnets optiska fibernät utvidgas i Borgå – nya områden blir färdiga hela tiden

Det östnyländska telekommunikationsbolaget LPOnet har sedan år 2008 byggt optiskt fibernät i Borgå och erbjuder idag optiska fiberanslutningar till tusentals Borgå-hushåll. Optisk fiber har byggts ut och är redan vitt tillgängligt på flera tiotals områden i Borgå. ”Utöver de tiotals redan byggda områdena har vi ett halvt dussin nya områden under byggnad eller till försäljning och ytterligare lika mycket planer på utvidgning av nätet”, berättar säljdirektör Mats Åminne om LPOnets satsningar i Borgå.

LPOnet gör Östra Nyland till det bästa området i den digitala eran att bo och idka företagsverksamhet i

LPOnet har sina rötter i Lovisa, där andelslaget har erbjudit telekommunikationsförbindelser ända sedan år 1931. Utvecklandet av teleinfran i Borgå påbörjade bolaget 2008 och har sedan dess investerat betydligt i optiska fiberanslutningar för såväl Borgå-hushåll som -företag. Bolaget erbjuder optiska fibertjänster också i Lappträsk och Mörskom.

Över 3000 Borgå-hushåll och -företag har redan skaffat sig LPOnets optiska fiberanslutning och antalet anslutningar i hela Östra Nyland är nästan 6000. ”Vi har valt som vår mission att göra Östra Nyland till den bästa nejden i den digitala eran att bo och idka företagsverksamhet i”, beskriver verkställande direktör Gustaf Forsberg bolaget, ”Och en optisk fiberanslutning i varje hem och företag är en förutsättning i denna konkurrens”, fortsätter han.

Coronan har påvisat optiska fiberns överlägsenhet

Behovet av optisk fiber har tydligt kommit fram i och med det ökade distansarbetet på grund av coronan. Då finländarna i stor utsträckning har flyttat hem för att distansarbeta och gå i skola på distans, har optiska fibern visat sig vara den enda tillräckliga förbindelseteknologin för hemmen. Bland annat ett kraftigt ökat antal videomöten har påvisat mobilnätens begränsning som hemmets bredbandsanslutning, då en hackande, grynig bild har tvingat stänga av videon. ”Över en optisk fiberanslutning är användningen av video inget problem”, kvitterar Forsberg.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi