LPOnet har helt övergått till optisk fiber

LPOnet har helt övergått till optisk fiber

Den koppartrådsbaserade telefonnätsverksamhet som började år 1931 är för LPOnets del helt över då de sista ADSL-anslutningarna i kopparnätet har stängts hösten 2019 och alla LPOnets anslutningar har blivit överflyttade till det optiska fibernätet.

Ett målmedvetet sikte på att förnyas

LPOnet beslöt år 2007 att förnya hela sitt trådtelefonnät med optisk fiber. Beslutet innebar en märkbar investering i nejdens konkurrenskraft och bolaget har målmedvetet främjat byggande av optisk fiber och erbjudande av tjänster. Målet har varit att bolagets hela nätinfra är optisk fiber fram till år 2020. ”Så vitt jag vet är vi det första traditionella telefonbolag i världen, som har gjort denna transformation och helt övergett det gamla kopparnätet”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Hemmens och företagens bredbandsanvändning förutsätter optiska fiberanslutningar

Optisk fiber är den överlägset bästa teknologin för hemmens och företagens dataförbindelser tack vare sin funktionssäkerhet, snabbhet och i praktiken gränslösa kapacitet. ”Redan i dag vill kunder ha 1 gigas anslutningar och om några år skaffar sig hushåll redan 10 gigas anslutningar”, konstaterar Gustaf Forsberg. ”Teknologier som erbjuder bara hundratals mega räcker inte till idag och även en gigas teknologier är om några år alldeles för långsamma”, fortsätter han. Optiska fiberanslutningar i hem och företag är också den enda teknologi som förmår överföra hela den datamängd som konsumenter och företag brukar idag och då datamängderna fortsätter att växa stärks optiska fiberns ställning som hemmens och företagens anslutning ytterligare.

Tillgängligheten på optisk fiber är en konkurrensfaktor mellan städer och kommuner

LPOnet har i och med utbyggnaden av det optiska fibernätet investerat märkbart i konkurrenskraften förutom på sitt traditionella verksamhetsområde i Lovisa även vitt i Östra Nyland.

Optiska fiberns överlägsenhet som hemmens och företagens bredbandsanslutning ses i världen redan som en betydlig konkurrensfaktor. Där som länder konkurrerar sinsemellan om täten i den teknologiska utvecklingen, konkurrerar även städer och kommuner i Finland sinsemellan om invånare och företag. En god tillgänglighet av optisk fiber är här av betydelse och LPOnets verksamhetsområde hör i det här hänseendet till de bästa i Finland. ”Vi vill för vår del göra Östra Nyland till den bästa nejden i digiåldern att bo och driva företag i”, summerar Gustaf Forsberg.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi