ALLA DAGENS OCH FRAMTIDENS TJÄNSTER FUNGERAR I FIBERNÄTET

ALLA DAGENS OCH FRAMTIDENS TJÄNSTER FUNGERAR I FIBERNÄTET

Ett enormt byggnadsarbete för att ersätta kopparnätet med fiber är på sin slutraka, det gamla kopparnätets tjänster upphör 2018-2020

Karis Telefon har sedan 2008 förnyat sitt telenät till fiberbaserat, eftersom det gamla kopparnätets tidsera är förbi. Redan för tio år sedan såg man att bredbands- samt  tv- och underhållstjänsternas kapacitetsbehov kommer att växa så mycket, att tjänsterna kan förverkligas endast med fiber. ”Brytningen är betydande då den gamla tekniken kommer att gå till historien samtidigt med att företaget år 2020 firar 100 år. Utan att ta steget till att bli en fullfjädrad fiberoperatör hade vi inte haft förutsättningar att stöda hushållen, företagen och städerna på vårt verksamhetsområde att klara sig och hänga med i utvecklingen” konstaterar Karis Telefons verkställande direktör Henrik Ekblom.

De stabila och snabba förbindelser som myndigheterna siktar på att ha till alla hem och företag kan inte förverkligas utan fiber, och det är inte lönsamt eller ändamålsenligt att upprätthålla det gamla kopparnätet parallellt med det nya fibernätet. Det nya fibernätet är en förutsättning för att kunna använda moderna internetbaserade tjänster och är överlägset vad beträffar hastighet och funktionssäkerhet. Redan nu finns det på marknaden t.ex. spel och planeringsprogram baserade på virtuell och utökad verklighet (VR och AR) samt 4K-sändningar bland annat från Netflix. Idag är fiberanslutningar tillgängliga i stora delar av Karis Telefons verksamhetsområde, som sträcker sig från Hangö via Raseborg till Ingå. Det nya fibernätet kommer att betjäna områdets invånare långt in i framtiden.

Tidtabell för upphörande av tjänster via Karis Telefons kopparnät

Tjänsterna i det gamla kopparnätet stängs före utgången av år 2020 på hela verksamhetsområdet enligt bifogad karta. En del av Stenåker i Karis var det första området där tjänsterna i det gamla kopparnätet upphörde i fjol. Därtill har enskilda linjer redan avvecklats på glesbygden.

Följande områden där de gamla koppartjänsterna avvecklas är Grundsjö, södra delen av Mjölbolsta, Finby och Malmkulla. På dessa områden stängs tjänsterna om ca ett år. Kunderna på varje område informeras noggrannare om kopparnätets avveckling ännu skilt.

De sista traditionella trådtelefonerna tystnar i Karis, Fiskars, Pojo och Snappertuna år 2020

Trådtelefon-, bredbands- (ADSL) och kabel-tv-tjänster förmedlade via kopparnätet avvecklas enligt den angivna tidtabellen. På områden med tillgång till fiber levereras bredbands-, kabel-tv- och bredbandstelefontjänster via fibernätet såväl till egnahemshus-, bostadsbolagsinvånare som företag.

 

Tilläggsuppgifter:

Henrik Ekblom, VD                                                                           044 744 0420 / henrik.ekblom@ktab.fi
Patrik Gustafsson, teknisk direktör                                               044 744 0438 / patrik.gustafsson@ktab.fi