LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber

LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber – medlemsantalet ökade rekordartat

LPOnet nådde på senhösten 2019 en betydande milstolpe i och med avvecklandet av de sista ADSL-anslutningarna i trådtelefonnätet samt de traditionella kabelnätsanslutningarna. I övrigt var fokus år 2019 på försäljning av optofiberanslutningar och -tjänster. Med ökningen av optofiberkunder ökade också antalet medlemmar i andelslaget.

Antalet optofiberanslutningar ökade med 12 %

LPOnet fortsatte expandera sitt optofibernät i Borgå, Lovisa, Lappträsk och Mörskom. Efterfrågan på optofiberanslutningar var starkt särskilt i Borgå, som håller på att bli LPOnets största marknad.

Vid årets slut hade LPOnet redan närapå 5500 optofiberanslutningar.

LPOnet medlemsantal ökade med 5 %

Med ökat kundantal ökade också LPOnets medlemsantal. Nästa alla som skaffar sig en optofiberanslutning tecknar också en andel och ansluter sig som medlem i LPOnet, ifall de inte redan är det från tidigare. ”Utvecklingen är glädjande, eftersom ökningen av antalet kundägare, dvs. medlemmar, är bland det viktigaste för oss som ett kundägt andelslag”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Medlemsantalet närmar sig redan 4400.

Bokslutet 2019

LPOnets omsättning minskade en aning, 1,9 %, och landade på 4,443 miljoner euro. Orsaken bakom är den strategienliga nerkörningen av de gamla näten, varvid tjänsterna i de gamla trådtelefon- och kabelnäten avslutades. Hela LPOnets nätinfra är nu optisk fiber.

Rörelseresultatet gick däremot upp 32 % och var 437 tusen euro. Den goda utvecklingen är dels ett resultat av utvecklandet av verksamheten, men en del av inbesparingarna härrör sig till personalväxlingen under året. Resultatet för räkenskapsperioden var 58 tusen euro.

LPOnet investerade under året nästan 1,1 miljoner euro, och merparten av det i optofibernätet.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi