Ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020

Patrik Gustafsson till ny VD för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020.

Karis Telefons styrelse har utsett bolagets tekniska direktör Patrik Gustafsson till ny verkställande direktör för Karis Telefon fr.o.m. 1.12.2020.

Patrik Gustafsson efterträder nuvarande verkställande direktör Henrik Ekblom som går i pension efter att ha innehaft VD-posten sedan 1996.

Karis Telefon Ab:s styrelse

 

Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande Hans Siggberg, tel. 0500-472240

 

Karis Telefon är ledande leverantör av fiberbaserade dataöverföringstjänster i Västnyland. De årliga investeringarna i fibernätet uppgår till ca 2,5 milj. euro. Vårt arbete har placerat regionen bland de främsta vad gäller fibertillgänglighet i Finland. Företaget som ägs av sina abonnenter har verkat i snart 100 år, sysselsätter 26 experter och står på en stabil ekonomisk grund.