LPOnet utvidgar utbudet i samarbete med IT-apu

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

LPOnet  och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler till LPOnets kunder. IT-Apu producerar nämnda tjänster som LPOnets underleverantör genom ett nytt koncept. Till att börja med inbegriper tjänsterna ibruktaganden av datorer och smartterminaler, installationer av enheter och program samt diverse servicearbeten.

”Vi är glada för att vi nu kan erbjuda våra kunder  mer omfattande stödtjänster gällande datorer och olika smartterminaler samt digitala enheter”, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne. Enheten kan hämtas till LPOnets servicepunkt i Lovisa eller Borgå, eller alternativt kan man beställa en specialist på hembesök i Lovisa- och Borgå-nejden.

IT-Apu är ett nytt typs företag inom plattformsekonomin, som erbjuder mångsidiga IT- tjänster i Östra Nyland. Företaget vann Uplift 2018 tävlingen i Borgå.

LPOnet,  som grundats 1931,  är ett modernt  kundägt  fiber-, datakommunikations- och IT- tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart  i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder  lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå.  Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250,

mobiltelefon 044 505 8250,  e-post  gustaf.forsberg@lponet.fi