Uusi tietosuoja-asetus on vaikea säädös noudatettavaksi

Tietosuojablogi:

Uusi tietosuoja-asetus on vaikea säädös noudatettavaksi

Kirjoittaja: Jasmina Heinonen, Finnet-liitto ry

Kiinnostus tietosuoja-asioihin on selvästi nähtävissä. Yritysten tahto kunnioittaa rekisteröidyn oikeuksia ja noudattaa tietosuoja-asetusta on korkea. Tahto näkyi selvästi EU:n tietosuoja-asetusta koskevan Finnetin 17.1.17 järjestämän koulutuksen osallistujamäärissä ja siellä käydyissä keskusteluissa sekä saadusta palautteesta.

Tietosuojalainsäädäntö on kuitenkin melko monimutkaista ja juristeillekin perin hankalaa.

Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitan laajasti kaikkia lakeja, joissa tietosuoja-asioista on säädetty. Yleislakina toimii tällä hetkellä henkilötietolaki. Erityislakeina noudatetaan mm. työelämän tietosuojalakia ja tietoyhteiskuntakaarta. Uusi yleinen suoraan sovellettava EU:n tietosuoja-asetus muuttaa pakkaa jossain määrin – kukaan ei kuitenkaan voi vielä täysin tyhjentävästi sanoa miten.

Suomen kansallisia tietosuojalakeja perataan parhaillaan, jotta saadaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus täytäntöön Suomeen.  

Asetus sisältää melko paljon liikkumavaraa, jolla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää paikon asioista täsmällisemmin. On toivottavaa, että lainvalmistelija tunnistaisi ongelman tietosuojalakien hankaluudesta käytännössä. Monitulkintaisuudesta tulee pyrkiä yksitulkintaisuuteen ja johdonmukaisuuteen. Pitkistä säännöksistä tulee pyrkiä tiiviiseen ja selkeään esitystapaan.

Kaatuuko yleinen tietosuoja-asetus omaan mahdottomuuteensa?

Finnetin tietosuojakoulutuksessa keskusteltiin myös tietosuojasta tekniikan ja käyttäjän näkökulmasta. Robotiikka on yksi mielenkiintoinen ja kiehtova esimerkki digi-ilmiöstä, jonka vuoksi myös tietosuoja on tarpeellista. Datan määrä verkossa kasvaa jatkuvasti erilaisten verkkopalvelujen kehittymisen myötä. Tämä tarkoittaa myös henkilötietoja. Tietosuojaa siis tarvitaan – sitä tuskin halutaan kiistää. Erimielisyys saattaa kuitenkin kohdistua niihin keinoihin, joilla tietosuojaa toteutetaan. Tällä hetkellä keinona on hankala tietosuojalainsäädäntö. Myös tietosuoja-asetus on hyvin vaikea ja juridinen säädös.

Hyvä ja selkeä tietosuojalainsäädäntö on kaikkien etu. Mahdollistaisiko yleinen tietosuoja-asetus tarpeettomasta sääntelystä luopumisen?

Finnet auttaa tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa jäsenyrityksiään sekä käy vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Tietosuojakoulutuksemme 17.1 oli tärkeä osa prosessia. Työtä jatketaan mm. Finnetin sisäisessä tietosuoja-asetusta koskevassa työryhmässä, johon kaikki jäsenet ovat tervetulleita.    Tulevana perjantaina 27.1 vietetään Euroopan tietosuojapäivää. On siis hyvä hetki keskustella tietosuojalainsäädännöstä ja yritysten käytännön tarpeista. On myös syytä miettiä mahdollisuutta koko tietosuojalainsäädännön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen ja tarpeettoman sääntelyn poistamiseen.

Hyvää tulevaa tietosuojapäivää!

Lisätietoja: Jasmina Heinonen, 044 049 4989, jasmina.heinonen@finnet.fi