Tietosuoja-asioihin vauhtia!

Tietosuoja-asioihin vauhtia!

Protect cloud information data concept.Tietojen suojaaminen on nyt pinnalla. Tietojen suojaaminen koskee erityisesti henkilötietoja eli tietoja, joilla yksilö voidaan tunnistaa. Tosin harva vielä tietää mihin kaikkialle omat henkilötiedot ovat päätyneet tai mihin niitä käytetään. Tilanne on muuttumassa henkilöiden lisääntyneen tiedostamisen kautta. Henkilötietojen suojan merkityksen kasvu on yhä kiihtyvämpi trendi EU:ssa. Se näkyy myös kehittyvässä lainsäädännössä. Esimerkiksi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettava viimeistään 25.5.2018.

Lähes jokainen yritys käsittelee henkilötietoja ja on siten tietosuoja-asetuksen soveltamisen piirissä. Asetus siis asettaa velvoitteita käsittelijälle – ei vain rekisterinpitäjälle.

On selvää, että tietosuojalainsäädäntö ei yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta pelkästään tiukennu vaan se myös monimutkaistuu.

Tietosuoja-asioiden kasvavaa merkitystä EU:n tiukentuvan tietosuojalainsäädännön lisäksi kuvastaa kansallinen oikeuskäytäntömme.  Esimerkiksi tuoreen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tietosuojavaltuutettu sai määrätä Googlen hakutulokset poistettavaksi, kun nämä henkilötiedot kuvasivat henkilön tekemää henkirikosta ja hänen saamaansa vankeusrangaistusta sisältäen tarpeettomia terveystietoja (ks. 16/1028/5).

Henkilötietojen suoja saa paljon merkitystä.Neuvoni yrityksille on, että sopeutukaa tilanteeseen. Voivottelu tulee lopettaa ja tietosuojaprojekti aloittaa.

Pienille ja keskisuurille yrityksille tietosuojauudistus tarkoittaa isoa muutosta. Yrityksen tulee esimerkiksi määrittää henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet asiakkaille nähtäviksi ymmärrettävään muotoon. On myös tärkeää päivittää tietojen luovuttamista koskevat sopimukset. Resursseja ei ole samoissa määrin kuin isommissa yrityksissä. Siirtymäaika ei tule olemaan helppo – se edellyttää henkilökunnan kouluttamista ja valtavien tietomassojen läpikäymistä. Tätä ei helpota se, että lainvalmistelija ei osaa ottaa tarkemmin kantaa, mitä kaikkea tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttääkään. Tietosuoja-asetus on käsitteistöltään hyvin periaateluonteinen eli käytännössä juridinen. Säännökset tarkentuvat viimekädessä viranomaisten tulkinnassa.

Aloita tietosuojaprojektin suunnittelu nyt! Tämä on ehkä tärkein uuden vuoden lupaus, jonka yritys voi tehdä. Ensi vuosi alkaa helpommin, kun on suunta määritelty.

Mukavaa joulua ja reipasta tulevaa vuotta!

Jasmina Heinonen
Finnet-liitto ry
lakimies
p. 044 049 4989
jasmina.heinonen[at]finnet.fi

Finnet-liiton tietosuojakoulutus Vantaalla 17.1.2017 >>