TeliaSoneras anbud på Anvia Telecom

TeliaSoneras anbud på Anvia Telecom

Intresset för Anvia Telecom ökar, nu har även TeliaSonera Finland Oyj kommit med ett uppköpserbjudande. I motsats till det som meddelas i TeliaSoneras pressmeddelande så gäller anbudet inte hela Anvia utan enbart Anvia Telecom Ab. I sitt indikativa anbud erbjuder TeliaSonera 130 miljoner euro för hela aktiestocken i Anvia Telecom.

”TeliaSoneras anbud förändrar inte den nuvarande situationen. Som vi berättade i samband med Findas uppköpserbjudande förra veckan så har Anvia ett bindande avtal med Elisa, om vilket beslut tas vid den extra bolagsstämman nästa vecka”, berättar Anvias styrelseordförande Aappo Kontu.

Avtalet som ingåtts med Elisa gäller fram till den 31 december 2016. Om bolagsstämman nästa vecka inte godkänner avtalet så kan avtalet föras till bolagsstämman för beslut på nytt i slutet av året.

Mer information

styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140