Meddelanden

Kundnöjdheten hos LPOnets kunder är hög visar undersökning

08.09.2016

Kundnöjdheten hos LPOnets kunder är hög visar undersökning – nio av tio användare av optiska fibertjänster är nöjda med tjänsten En kundnöjdhetsundersökning som LPOnet i somras lät göra hos Taloustutkimus Oy visar att kundnöjdheten är hög gällande såväl produkterna och tjänsterna som betjäningen. Kundnöjdheten var i alla delområden över målnivån som Taloustutkimus satt upp i ... Läs mera


Partel har redan investerat 7 miljoner euro i Pargas område

07.09.2016

Bristen på det offentliga understödet samt de växande dataöverföringskraven har tvingat det lokala bolaget att agera. Under de kommande två åren kommer Pargas Telefon Ab att investera i fiber med en miljon euro. Utöver det växande behovet av snabb dataöverföring ökar även det allmänna behovet av en kvalitativ, pålitlig och trygg förbindelse kontinuerligt. Trots detta ... Läs mera


TeliaSoneras anbud på Anvia Telecom

21.06.2016

TeliaSoneras anbud på Anvia Telecom Intresset för Anvia Telecom ökar, nu har även TeliaSonera Finland Oyj kommit med ett uppköpserbjudande. I motsats till det som meddelas i TeliaSoneras pressmeddelande så gäller anbudet inte hela Anvia utan enbart Anvia Telecom Ab. I sitt indikativa anbud erbjuder TeliaSonera 130 miljoner euro för hela aktiestocken i Anvia Telecom. ... Läs mera


Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö – i samarbetet med Karis Telefon

17.06.2016

Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö – i samarbetet med Karis Telefon Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland, tog ett stort steg, när Cinia Group Ab och en lokal västnyländsk investeringsgrupp undertecknade intentionsavtalet, som har siktet ställt på att bygga en kabelförgrening. En grupp representanter för lokala ... Läs mera


Findas uppköpserbjudande på Anvia Telecom

14.06.2016

Findas uppköpserbjudande på Anvia Telecom Finda Oy har i dag offentliggjort ett uppköpserbjudande på Anvia Telecom Ab. Finda erbjuder 120 miljoner euro för bolaget. ”Ur Anvias synvinkel är det naturligtvis positivt att det visas intresse för bolagets huvudsakliga affärsverksamhet från flera håll. Vi fick själva kännedom om erbjudandet först i samband med offentliggörandet och styrelsen ... Läs mera


JNT och OCA ger Oravais fiber

14.06.2016

JNT och OCA ger Oravais fiber De närmaste månaderna tar Oravais på allvar steget in i ”fibertiden”. Det här blir verklighet tack vare ett samarbete mellan Oravais Centralantenn Andelslag (OCA) och JNT. Den sista december i år släcks OCA:s gamla kopparnät ner. Thomas Holm som är styrelseordförande för OCA berättar att en fiberutbyggnad varit aktuell i ... Läs mera


Antalet anslutningar i LPO:s optiska fibernät har överskridit dem i alla traditionella teknologier

11.04.2016

Antalet anslutningar i LPO:s optiska fibernät har överskridit dem i alla traditionella teknologier LPOnet Oy Ab fortsatte år 2015 med sitt fokus att sälja och leverera anslutningar och tjänster i sitt optiska fibernät på valda områden i Östra Nyland, särskilt på sitt traditionella verksamhetsområde i det så kallade gamla Lovisa. Som affärsbolag under Telefonandelslaget LPO ... Läs mera


Aappo Kontu vald till styrelseordförande i Anvia

05.04.2016

Aappo Kontu vald till styrelseordförande i Anvia Anvias styrelse har valt Aappo Kontu till ny ordförande. Kontu har suttit i Anvias styrelse från och med 2009. Han arbetar som seniorkonsult i Valor Partners Oy och är styrelseledamot även i flera andra bolag. Bengt Beijar som lett styrelsen i fem år har begärt avsked från styrelsen ... Läs mera


Anvia och InfoCare Oy inleder samarbete

22.03.2016

Anvia och InfoCare Oy inleder samarbete Anvia har ingått ett samarbetsavtal om it-supporttjänster med InfoCare Oy. InfoCare producerar i fortsättningen servicecentral- och närstödstjänster samt livscykeltjänster för arbetsstationer för Anvia och dess företagskunder. Samtidigt övergår åtta personer som arbetar med dessa uppgifter från Anvia till InfoCare som s.k. gamla arbetstagare från och med början av april. ... Läs mera