LPO:s bokslutsinfo för år 2016

LPO:s bokslutsinfo för år 2016

Resultatet förbättrades märkbart fast omsättningen sjönk

Omsättningen för affärsbolaget LPOnet Oy Ab inom den östnyländska
Telefonandelslaget LPO-koncernen (LPO) var år 2016 4,8 miljoner euro.
Omsättningen sjönk 0,4 miljoner euro på grund av bortfall av trådtelefon- och ADSLtjänster
samt minskning i intäkterna från mobilbasstationer. Intäkterna från det optiska
fibernätet kompenserade bortfallet av intäkter från det traditionella trådtelefonnätet.

Affärsvinsten för LPO ökade med 111 tusen euro, 54 %, till 315 tusen euro och
vinsten för bokslutsperioden ökade med 81 tusen euro, 35 %, till 310 tusen euro.
Affärsvinstprocenten gick upp från 3,9 % till 6,5 %. Bakom den goda
resultatutvecklingen ligger effektivering av verksamheten samt den år 2007 påbörjade
transitionen från tjänster i det traditionella trådtelefonnätet till tjänster i det
kostnadseffektivare optiska fibernätet.

LPO mediainfo, år 2016 bokslutsinfo >>