LPOnets bokslutsinfo 2017

LPOnets bokslutsinfo 2017

– efterfrågan på optiska fiberanslutningar ökade, de traditionella telefontjänsterna upphörde

LPOnet fortsatte med sina strategienliga satsningar på att föra Lovisa från det gamla trådtelefonnätet till det optiska fibernätet. De traditionella trådtelefonitjänsterna kördes ner helt och hållet under 2017 och också de i trådtelefonnätet fungerande ADSL-abonnemangen håller på att försvinna, vilket tärde betydligt på omsättningen. Omsättningen sjönk därmed 4,8 % on landade på 4,6 miljoner euro. Det som ökade omsättningen var däremot anslutningarna och tjänsterna i det optiska fibernätet, där tillväxten kom förutom från Lovisa speciellt även från Borgå. Också i Lappträsk och Mörskom levererades nya optiska fiberanslutningar och i Sibbo levererade LPOnet tjänster i ett lokalt fiberandelslags nät.

Nergången i omsättningen kunde kompenseras genom effektivering av verksamheten samt övriga kostnadsinbesparingar. Bl.a. gick personalantalet ner med fem. Affärsvinsten var 225 tusen euro, vilket är 4,9 % av omsättningen. Resultatet för året var 257 tusen euro. Som ett kundägt andelslag beviljade bolaget medlemsrabatter till en summa på totalt 238 tusen euro.

Utbyggnaden av det optiska fibernätet fortsatte. Investeringarna uppgick år 2017 till totalt 793 tusen euro, varav 669 tusen euro investerades i det optiska fibernätet.

Andelsverksamhetens spets stärks – medlemsantalet växer

Bolagets struktur och administration förenklades genom en fusion vid årsslutet där det av Telefonandelslaget LPO till 100 % ägda affärsbolaget LPOnet Oy Ab fusionerades i moderbolaget. Fusionen effektiverar verksamheten speciellt via administrationen. Inom affärsverksamheten och personalmässigt har dotter- och moderbolagen inte haft några som helst överlappningar.

Fusionen gör också kopplingen mellan medlemskapet, dvs. kundägarskapet och de offererade tjänsterna klarare. Det här är speciellt viktigt för ett bolag som är lokalt ägt av sina kunder och erbjuder tjänster likaså lokalt. “I vårens andelsstämma är det också meningen att ta som officiellt namn namnet LPOnet Osk Anl, vilket är det sista steget av att lämna den historiska telefoniverksamheten”, säger verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Basen för andelslagsverksamheten stärktes också av att försäljningen av nya andelar åter började efter flera års paus. För ett konsumentandelslag är det viktigt att kunna öka antalet medlemmar genom nya andelsägare. Medlemsantalet ökade 1,2 % till 4.031 vid årets slut.

Optisk fiber blir allmän som anslutning för hem och företag – antalet ökade 12 %

Den optiska fibern blir mer och mer allmänt i hushåll och företag då redan nästan 40 % av alla hushåll och företag inom området för LPOnets optiska fiber är uppkopplade till fibernätet. År 2017 ökade antalet optiska fiberanslutningar i LPOnets nät med 12 % och vid årets slut var antalet anslutningar över 4.500. “Speciellt på LPOnets traditionella verksamhetsområde i Lovisa är fibern väl utbrädd, då ungefär 80 % av alla bostäder i höghus är uppkopplade i fibernätet”, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne. LPOnets marknadsandel av de optiska fiberanslutningarna i östra Nyland är uppskattningsvis ca 75-80 %.

Tillväxt i Borgå – Lovisa till den första optiska fiberstaden i Finland

Efter den goda efterfrågan fortsätter förhandsförsäljningen av optiska fibernätet på valda områden i Borgå år 2018. Målområden finns i Östermalm, Uddas, Vårberga samt kvarteren vid Hantverkaregatan, Trädgårdsgatan, Villagatan och Kråkbackakröken. Vid förhandsförsäljningen påbörjas byggandet av nätet om tillräckligt många kunder i området gör en beställning. ”Efterfrågan har ökat då man insett att det kvalitativa och genuint supersnabba bredbandet samt kabel-TV-tjänsterna ökar och ger mervärde till boendekomforten i ett egnahemshus”, säger Gustaf Forsberg.

Arbetet med att göra Lovisa, och speciellt LPOnets traditionella verksamhetsområde till en fullfjädrad optisk fiberstad fortsätter också. Målet är, att hela den gamla infrastrukturen är ersatt med optisk fiber fram till år 2020, som första stad i Finland.

Bokslutsmaterialet


LPOnet (Telefonandelslaget LPO) är ett kundägt fiberandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet- och TV-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt, i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg (at) lponet.fi