LPOnet kör ner tjänsterna i traditionella trådtelefonnätet

LPOnet kör ner tjänsterna i traditionella trådtelefonnätet

De traditionella trådtelefonerna tystnar i Lovisa

LPOnet började år 2008 att förnya sitt telenät med optisk fiber och den förnyelsen har nu nått den fas då trådtelefonitjänsterna i det traditionella kopparnätet körs ner helt. Telefontjänsterna i trådtelefonnätet slutar 30.9.2017. Nerkörningen har föregåtts av ett stort informationsarbete som pågått i ett år, då kunderna på många olika sätt informerats om att den traditionella trådtelefonen tystnar. ”Vi har också i denna förändring velat bära vårt ansvar för god kundbetjäning och informationsgång. Samtidigt har vi naturligtvis erbjudit alternativa lösningar, som den nyligen lanserade Sulo Trådnummer-tjänsten”, berättar säljdirektör Mats Åminne på LPOnet. Sulo Trådnummer-tjänsten fungerar i mobilnätet i stället för det traditionella trådtelefonnätet, men annars är tjänsten nästan likadan som den traditionella trådtelefonen. Kunden kan bl.a. behålla sin traditionella trådnummer.

Bredband och kabel-TV erbjuds framöver via optisk fiber i Valkom, Märlax och Tessjö

Förutom att trådtelefontjänsterna upphör övergår bredbands- och kabel-TV-tjänsterna i och med förnyelsen från de gamla näten till det optiska fibernätet. Förnyelsen görs områdes- och staddelsvis. I höst upphör ADSL-bredband- och kabel-TV-tjänsterna i de gamla näten och övergår helt till det optiska fibernätet i Valkom, Märlax och Tessjö. Reformen för hela Lovisa är planerad att vara gjord före år 2020.

LPOnet går helt över från gamla kopparnät till optisk fiber

LPOnet beslöt år 2007 att förnya hela sitt telenät till optisk fiber eftersom det gamla kopparnätet sågs tappa sin konkurrenskraft. Å ena sidan sågs trådtelefonsamtalen allt mer och mer gå över till mobiltelefonerna och å andra sidan sågs kapacitetsbehoven på bredband, TV och videounderhåll öka till den grad, att de endast kan uppfyllas med optisk fiber. ”Förändringen är markant då en över 100 år gammal teknik förpassas till historien, men utan steget till en fullfjädrad optisk fiberoperator skulle LPOnet inte ha förutsättningar för framgång”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Telefonandelslaget LPO är ett kundägt andelslag vars affärsverksamhet drivs av dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Till koncernen hör också Andelslaget EmsaloNet som implementerar det optiska fibernätet på Emsalö. LPOnet satsar som ett östnyländskt tele- och Internetbolag starkt på lokala nätverk, tjänster och lokal betjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Bolaget erbjuder telefon-, data-, internet och kabeltelevisionstjänster och betjänar sina kunder i butikerna och kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Gustaf Forsberg, Telefonandelslaget LPO och LPOnet Oy Ab, telefon 019 505 8250, mobil 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi