Kundnöjdheten hos LPOnets kunder är hög visar undersökning

Kundnöjdheten hos LPOnets kunder är hög visar undersökning

– nio av tio användare av optiska fibertjänster är nöjda med tjänsten

En kundnöjdhetsundersökning som LPOnet i somras lät göra hos Taloustutkimus Oy visar att kundnöjdheten är hög gällande såväl produkterna och tjänsterna som betjäningen.

Kundnöjdheten var i alla delområden över målnivån som Taloustutkimus satt upp i sitt undersökningskoncept. Mest nöjd var man över de lokala installationstjänsterna. Även själva produkterna ansågs vara avgörande för kundernas nöjdhet som helhet. Information och kommunikation var även det bättre än målnivån Taloustutkimus satt upp, trots att det delområdet hade uppskattats lägst. ”Även det som är bra kan förbättras och kontakten med kunderna – må det vara informerande om installationstidtabeller eller hur ett fel- eller kundbetjäningsärende framskrider, säljkontakter eller informerande om produktförändringar och nya produkter – är ett sådant utvecklingsområde för oss”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Som styrka hos LPOnet lyfte undersökningen fram den lokala verksamheten så som kundbetjäningen, installationstjänsterna samt säljfunktionen. Funktionssäkerheten hos tjänsterna, företagets lokala närvaro samt den kunniga och vänliga personalen är faktorer som får kunderna att rekommendera LPOnet även till andra.

Företagskunderna speciellt nöjda för lokal tjänsteleverantör

Speciellt hos företagskunder är kundnöjdheten stor och viljan att rekommendera är klart över medeltalet i Taloustutkimus’ referensgrupp. ”Eventuellt överraskande, men nöjdast är företagskunderna med LPOnets fakturering”, nämner säljdirektör Mats Åminne. ”Det tycks vara viktigt för företag och företagare, att alla delområden fungerar och, att det lokalt finns sakkunnig personal som är lätt att få tag på då frågor dyker upp”, fortsätter Åminne.

Telefonandelslaget LPO är ett kundägt andelslag vars affärsverksamhet drivs av dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Till koncernen hör också Andelslaget EmsaloNet som implementerar det optiska fibernätet på Emsalö. LPOnet satsar som ett östnyländskt tele- och Internetbolag starkt på lokala nätverk, tjänster och lokal betjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Bolaget erbjuder telefon-, data-, internet och kabeltelevisionstjänster och betjänar sina kunder i butikerna och kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Gustaf Forsberg, Telefonandelslaget LPO och LPOnet Oy Ab, telefon 019 505 8250, mobil 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi

Säljdirektör Mats Åminne, LPOnet Oy Ab, telefon 019 505 8211, mobil 044 505 8211, e-post mats.aminne@lponet.fi