Investering i Nordostpassagens datakabel boostar Västra Nylands näringsliv

Investering i Nordostpassagens datakabel boostar Västra Nylands näringsliv

Hangö udds betydelse som knutpunkt för internationell datakommunikation växer ytterligare.

C-Fiber Hanko ansluter sig som investerare till Arctic Connect -projektet, som går ut på att utreda möjligheterna för att via Nordostpassagen bygga en digital bro mellan Europa och Asien. Projektet verkställs av Cinia Oy på Kommunikationsministeriets initiativ.

C-Fiber Hanko i Västra Nyland har redan tidigare investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning från Finland till Tyskland, kabeln planerades och verkställdes av Cinia. Med de internationella datakommunikationsförbindelser som går genom Västra Nyland vill man främja utvecklandet av näringslivet och skapa nya arbetsplatser.

Som en del av Arctic Connect -projektets ruttplanering har även en möjlig C-Lion2 -havskabelanslutning från Bottenviken till Hangö Udd tagits upp. Vid verkställandet skulle den även fungera som en kompletterande och säkerställande nätverksförbindelse till de markbundna rutterna.

Arctic Connect -projektet är en del av förbättrandet av förbindelserna på de arktiska områdena i enlighet med det Arktiska rådets mål. Cinia utreder nu den nuvarande tillgängligheten och tillbyggnadsbehovet av såväl mark- och havsrutter, för de för Nordostpassagens datakabel från Södra Finland till Kirkenes och Murmansk planerade optiska fiberförbindelserna.

”Hangö udd är landstigningsplats för flera havskablar till Sverige. C-Lion1 havskabelns förgrening till Hangö har skapat en direkt anslutning till Tyskland, och den möjliga C-Lion2 landstigningen gör Hangö udd till en allt viktigare anslutningspunkt. Anslutningar av toppnivå gör området mera lockande som placeringsplats för datacenter”, konstaterar Eero Hettula, ordförande för C-Fiber Hankos styrelse.

”I det förhandsutredningsarbete som gjorts för Nordostpassagen projektet har det på basen av redan gjorda ruttplaneringar och diskussioner med intressegrupper klarnat, att det finns behov att öka mängden optiska fiberförbindelser i Finlands nationella stamnät. Dessutom kommer nya tjänster, applikationer samt FTTH/B- och 5G-nät att konstant öka datakommunikationens mängd, vilket förutsätter ett pålitligt och heltäckande optiskt fiberstamnät”, påminner Cinias VD Ari-Jussi Knaapila.

Arctic Connect -projektet är till storleksordningen ytterst omfattande. Vid projektets förverkligande skulle Europa, Nordamerika och Asien, i vilkas inflytelsesfär runt 85 procent av väldens befolkning bor, förenas via de nordliga haven. Utgångspunkten för den nuvarande planens tekniska kapacitet är sammanlagt sex fiberpar, 60 Tbit/s kapacitet och ungefär 18 000 km helhetslängd.

En utredning publicerad av finska Kommunikationsministeriet i november 2016 visar att Japan, Kina, Sverige, Finland, EU och Ryssland ser projektet som både viktigt och nödvändigt. Arctic Connect -projektföretagets avsikt är att utreda förutsättningarna för byggandet av Nordostpassagens havskabelförbindelse, ta fram behövliga miljöundersökningar och tillståndsförberedelser samt be om entreprenadofferter, på basen av vilka det kommande projektet bättre kan budgeteras och planeras.

Tilläggsinfo fås av:

Minna Järvinen, kommunikation, Cinia Oy
tfn. +358 40 862 0311, e-post minna.jarvinen@cinia.fi

Eero Hettula, styrelsens ordförande, C-Fiber Hanko Oy
tfn + 358405510416. e-post eero.hettula@hankodataparks.fi

Cinia Oy erbjuder intelligenta nät-, system- och programtjänster samt säkra molntjänster, vilka avlägsnar betydelsen av avstånd och förbättrar funktionerna i världen. Ett starkt kunnande av kritiska system samt ett eget över 10 000 km stort optiskt fiberstamnät i Nordeuropa möjliggör en informationssäker IT-infrastruktur och framtida molnbaserad verksamhetsomgivning åt företag. Cinias C-Lion1-havskabel stärker Europas digitala inre marknad genom att erbjuda den kortaste och snabbaste rutten mellan Centraleuropa och norra Europas idealiska förhållanden för datacentraler samt anslutningar till Asien och marknaderna i Östra Europa. I finska Cinias tjänst är ca 240 experter. Tilläggsuppgifter www.cinia.fi.

 

C-Fiber Hanko Oy har investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning mellan Finland och Tyskland. Dessutom erbjuder C-Fiber Hanko tillsammans med Hangö och Raseborg flera datacenter områden på Hangö udd, www.hankodataparks.fi. C-Fiber Hanko Oy ägs av de västnyländska företagen Karis Telefon, Ekenäs Energi, Andelsbanken Raseborg, N3M, Forcit, Ekenäs Sparbank, Hangö Hamn och XLT-Systems, privatperson Björn Siggberg samt Hangö och Raseborgs stad. Samma parter finansierar via C-Fiber också Arctic Connect -utredningsprojektet för Västra Nylands del. www.c-fiber.fi