Ingå är på god väg att bli en digikommun

Ingå är på god väg att bli en digikommun

Genom goda dataförbindelser förbättras Ingåbornas möjligheter till distansarbete. Möjligheten att jobba hemifrån är inte bara ett bekvämt sätt att kombinera arbete och fritid. Det är också ett miljövänligt alternativ.

Tänk dig att slippa svettas i bilköer eller behöva passa busstidtabeller. Många jobb är i dag möjliga att utföra som distansarbete i olika stor utsträckning. För att effektivt kunna arbeta hemifrån är en pålitlig nätförbindelse A och O.

I Ingås kommunstrategi för åren 2018-2022 betonas vikten av att förbättra infrastrukturerna för datakommunikation. Det här rimmar väl med Ingås målsättning om att vara en företagarvänlig kommun. Genom att förbättra möjligheterna att distansarbeta blir Ingå ännu mer lockande för nya företag och nya invånare.

Distansarbete går också hand i hand med trivsel och ett ekologiskt tänkesätt – ytterligare två viktiga aspekter i kommunstrategin.

Optiskt fibernät till hela Ingå

Kommundirektör Robert Nyman, kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström och kommunens tekniska chef  Peter Bergman besökte det lokala fiberbolaget Karis Telefon i slutet av oktober.  Karis Telefon, som ägs av västnylänningarna, är intresserat av att bygga ett optiskt fibernät i hela Ingå, både till centrum och på glesbygden. Bolaget har byggt fiber till hemmen och företagen i grannkommunerna Raseborg och Hangö redan i tio års tid.

I Ingå har Karis Telefon under 2019 byggt fibernät i Degerby, på Barölandet, vid Grönkullavägen och till de nya tomter kommunen planerat. Tidigare har fiber byggts på Söderkulla-Fagervik-området, Betesmarken och till flera bostadsbolag.

– Tillsvidare har vi investerat en miljon och det är meningen att vi fortsätter investera under nästa och kommande år, och försäljningen för år 2019 är redan igång på några områden i centrum, säger Karis Telefon Ab:s försäljnings- och marknadsföringschef Jonna Kankaanpää.

Satsar 10 miljoner

Dessutom är det meningen att sälja anslutningar på Västankvarn-Tallbacka-Gumböle-området, där kabeln grävs i samarbete med elbolaget, och på ett första område i Täkter.

– I Ingå kommun är en rätt stor del av fastigheterna belägna på glesbygden, där investeringarna blir höga bl.a. på grund av långa avstånd. Fiberbygget i Ingå som Karis Telefon är redo att investera i är i sin helhet av storleksklassen ca 10 miljoner euro, en satsning som förutsätter att ett tillräckligt antal beställningar fås in från både centrum och glesbygd, säger Kankaanpää.

Från kommunens sida ser man positivt på utvecklingen.

– Snabba och säkra nätverksförbindelser gör Ingå till en ännu trivsammare kommun att bo i, samtidigt som företagarnas verksamhetsförutsättningar stärks. Vi välkomnar alla leverantörer av fiber att vara med och utveckla denna del av infrastrukturen i Ingå. Självfallet är vi glada för att aktörer som t.ex. Karis Telefon redan visat intresse för att investera i glesbygden, säger kommundirektör Robert Nyman.

 

Närmare uppgifter:

Ingå kommunstrategi 2018-2022:
https://www.inga.fi/files/4190/KOMMUNSTRATEGI_KUNTASTRATEGIA.pdf

Karis Telefon Ab:
www.karistelefon.fi/sv/inga