Findas uppköpserbjudande på Anvia Telecom

Findas uppköpserbjudande på Anvia Telecom

Finda Oy har i dag offentliggjort ett uppköpserbjudande på Anvia Telecom Ab. Finda erbjuder 120 miljoner euro för bolaget.

”Ur Anvias synvinkel är det naturligtvis positivt att det visas intresse för bolagets huvudsakliga affärsverksamhet från flera håll. Vi fick själva kännedom om erbjudandet först i samband med offentliggörandet och styrelsen sammanträder för att behandla ärendet och överväga den bästa lösningen ur aktieägarnas synvinkel”, säger Anvias styrelseordförande Aappo Kontu.

Mer information
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140