Bo Eklund Finnet-förbundets nya ordförande

Finnet-förbundets nya styrelse, Bo Eklund ny ordförande

Regionala bolag i central roll i Finlands digitalisering

Bo EklundBo Eklund har valts till Finnet-förbundets nya ordförande. Han inleder uppdraget den 1.1.2017. Eklund har bred erfarenhet från telebranschen. Han har verkat som verkställande direktör och teknisk chef för Gamlakarleby Telefon Ab samt som affärsområdesdirektör för Anvia Telecom. Därtill har han fungerat som styrelsemedlem för ett flertal av Finnet-gruppens medlemsbolag, suttit i Anvia Abp:s förvaltningsråd samt haft olika förtroendeuppdrag inom Karleby stad. Internationell erfarenhet har Eklund från konsultationsuppdrag inom telebranschen i bl.a. England, Sverige och Norge.

Som övriga styrelsemedlemmar tillträder Juha Ahoniemi (Pohjois-Hämeen Puhelin Oy), Maria Höglund (Jakobstadsnejdens Telefon Ab), Mikko Kurtti (Kaisanet Oy), Jouni Parkkonen (Laitilan Puhelin Osk) och Veli-Matti Viitanen (Lounea Oy).

Byggandet av fasta förbindelser en stor möjlighet för alla

Finnet-förbundet rf. fungerar som intressebevakare och samarbetsorgan för de regionala ICT-bolagen. Förbundet strävar till att påverka lagstiftningen för ICT-bolagen samt utvecklar verksamhetsförutsättningarna för de fasta nätverken.  Förbundets framtida utmaningar är att minska begränsingarna inom telebranschen samt att skapa mer jämlika konkurrensförutsättningar inom branschen. Verksamhetsförutsättningarna för fast- och mobilnät bör vara rättvisa. För tillfället begränsas aktörerna inom fasta nätverksbyggen starkt av lagar och förordningar.

Förbundet anser att den optiska fibern också i fortsättningen utgör den grundinfra för dataöverföringen som det finska samhällets konkurrenskraft bygger på. Utan kvalitativa och fungerande förbindelser utvecklas inte nuvarande och kommande digitala tjänster kring hemmen, företagen och människorna. Genom att påskynda investeringarna för byggandet av  optiska fibernätverk kan Finland bli ett av världens mest framgångsrika digiländer.

Principerna för offentligt bidrag bör granskas

Bredband för alla –projektet är fortfarande aktuellt för förbundet. Varje hem bör få tillgång till snabba dataförbindelser, vilket kräver samarbete staten, finansiärererna och operatörerna emellan samt en politik som aktiverar till att investera. För att målet ska uppnås bör de offentliga bidragen riktas mer vidsträckt än till områden enbart på glesbygden. Fastighetsägaren kan lockas till att skaffa bredbandsförbindelse med ett ännu högre hushållsavdrag – anslutningsavgifterna och apparaturen bör vara avdragbara i beskattningen. Även överföringen av de offentliga och övriga tjänster över nätet bör främjas så att kunderna kan så heltäckande som möjligt utföra sina ärenden på nätet.

Förbundets utgångsläge är att medlemsbolagens framtida verksamhetsförutsättningar är minst lika goda som de internationella molntjänstföretagens eller marknadens kommande aktörers förutsättningar är.

Tilläggsuppgifter

Finnet-förbundet rf, Bo Eklund, bo@anvianet.fi, 0501516
Finnet-förbundet rf, Jarmo Matilainen, jarmo.matilainen@finnet.fi, 044 722 8210