Anvia och InfoCare Oy inleder samarbete

Anvia och InfoCare Oy inleder samarbete

Anvia har ingått ett samarbetsavtal om it-supporttjänster med InfoCare Oy.

InfoCare producerar i fortsättningen servicecentral- och närstödstjänster samt livscykeltjänster för arbetsstationer för Anvia och dess företagskunder. Samtidigt övergår åtta personer som arbetar med dessa uppgifter från Anvia till InfoCare som s.k. gamla arbetstagare från och med början av april.

Kundrelationerna finns kvar hos Anvia och tjänsterna till kunderna produceras fortfarande under varumärket Anvia. Anvia har fortfarande även flera egna it-experter.

”It-supporttjänster som erbjuds till användare av it-tjänster och -utrustning är en viktig del av vårt tjänsteutbud och vi vill vidareutveckla dessa tillsammans med en stark partner. Samarbetet ger oss betydligt mer resurser samt förbättrar den geografiska täckningen för våra tjänster, höjer effektiviteten och utvecklar kvaliteten. Samtidigt tar vi ett tydligt steg framåt som tjänsteintegratör, som producerar och kombinerar tjänster från marknadens bästa aktörer till en tjänstehelhet. Vi har under det senaste året kraftigt förnyat våra it-tjänster för att de ännu bättre än tidigare ska motsvara kundernas behov, och det här samarbetet stärker för sin del konkurrenskraften för Anvias it-tjänster”, berättar IT-direktör Ari Jaatinen på Anvia.