Aappo Kontu vald till styrelseordförande i Anvia

Aappo Kontu vald till styrelseordförande i Anvia

Anvias styrelse har valt Aappo Kontu till ny ordförande. Kontu har suttit i Anvias styrelse från och med 2009. Han arbetar som seniorkonsult i Valor Partners Oy och är styrelseledamot även i flera andra bolag.

Bengt Beijar som lett styrelsen i fem år har begärt avsked från styrelsen av personliga skäl.
”Förra månaden uppnådde jag pensionsåldern, det vill säga 65 år, så jag anser det bäst att minska på mina förtroendeuppdrag. Jag är närståendevårdare för min hustru och nu vill jag koncentrera mig mer på hennes och mitt eget välmående”, berättar Beijar. ”Jag har suttit i Anvias styrelse mycket länge, 15 år, när tiden i styrelsen oftast är 6–7 år.”

Anvias förvaltningsråd valde på sitt möte den 5 april advokat Kimmo Penttilä och företagare Dan Örndahl till nya styrelsemedlemmar.

Kimmo Penttilä från Karleby är delägare i juristbyrån Pro Juridica, som fokuserar på bland annat avtalsrätt, teknisk juridik, IPR-rättigheter och bolagsrätt. Penttilä har föreslagits till styrelsen av Elisa.

Dan Örndahl från Korsholm är ägare och styrelseordförande i Prima Fastigheter Ab. Han är även vice ordförande i Anvias småägare rf.

Förvaltningsrådet beslöt att kalla till ordinarie bolagsstämma 31.5.2016. Bolagstämman hålls i Vasa.

Tilläggsinformation
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
förvaltningsrådets ordförande Juha Luukko, tfn 044 550 2639
Bengt Beijar, tfn 050 525 9788