Suomi on maailman ykkönen mobiilidatan kulutuksessa

Suomi on maailman ykkönen mobiilidatan kulutuksessa

-Kuituverkon saatavuudessa edelleen haasteita

 

Suomi on mobiililiiketoiminnan edelläkävijä. Olemme todellista mobiilikansaa ja se näkyy mm. siinä, että kuljemme kapula kädessä myös silloin kuin olisi luontevampaa keskustella kanssaihmisten kanssa. Musiikkia ja elokuvia striimataan junissa, autoissa ja kotona – sisältöjä kulutetaan kaikkialla.

 

Datamäärän kulutuksen kasvun taustalla ovat rajoittamattomat liittymät sekä datan alhainen hinta yhdistettynä siihen, että Suomen markkinoilta löytyy kolme valtakunnallista operaattoria. Heillä on omat kattavat verkot ja valtakunnallisella tasolla kilpailu toimii.

Yksi syy Suomen mobiilidatan kovaan kasvuun on kiinteän verkon ja erityisesti kuituverkon saatavuuden haasteellisuus, ja monelle mobiilipalvelu onkin ainoa vaihtoehto. Maailman maista esimerkiksi Etelä-Korea, Ruotsi ja Singapore käyttävät paljon mobiilidataa, mutta sen rinnalla heillä on suomalaisia huomattavasti enemmän kuituyhteyksiä kotonaan. Siellä kiinteän verkon kautta dataa kulutetaan yli kymmenen kertaa enemmän kuin mobiilidataa!

Uudet mittarit mobiilidatan kasvun seurantaan

Suomen mobiilidatailmiötä pitää uskaltaa katsoa kriittisesti. Laajakaistamenestyksen mittari ei voi olla pelkästään mobiililiikenteen määrä, vaan tulisi huomioida myös palveluiden käyttöä ja sen kehitystä suhteessa kilpailijamaihimme. Seurannassa pitäisi verrata esimerkiksi verkkokauppaostosten määrää, julkisten verkkopalvelujen kehitystä ja sen osuutta kansantuotteesta sekä digipalveluihin suunnattujen investointien määrää. Lisäksi ehkä tärkeimpänä mittarina tulisi olla ohjelmisto- ja digitaalisiin palveluihin liittyvien uusien yritysten, osaajien ja työpaikkojen määrä sekä niiden kehitys suhteessa perinteisiin toimintatapoihin.

Uuteen laajakaistastrategiaan myös kotitalouksien tukemista ja kannustusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan valmistelemassa uutta laajakaistastrategiaa ja strategia tulee ulottumaan jopa vuoteen 2030 saakka. Finnet-liitto toivoo seuraavien osa-alueiden huomioimista strategiassa.

  1. Elementtejä nopean kiinteän laajakaistan saatavuuden ja kapasiteetin kasvattamiseen. Markkinaehtoisesti asia etenee hyvin epätasaisesti ja monissa kilpailijamaissa tilanne on huomattavasti määrätietoisemmin otettu haltuun.
  2. Pelkästä liittymänopeustarkastelusta tulisi siirtyä palveluihin ja panostaa sitä kautta terveen markkinaehtoisen kysynnän aktivointia.
  3. Kotitalouksien ja yritysten tukemista niin taloudellisesti kuin rohkaisemisen ja kannustamisen kautta.

Kaupunkien ja maaseutujen vastakkainasettelu, kuten epäonnistuneiden hankkeiden kautta rakennettu asioiden tarkastelu medioissa – jota muuten Suomessa lähes kaikki mediat harrastavat – ovat omiaan ruokkimaan negatiivisuuden kautta syntyvää kierrettä. Meillä on eri puolilla Suomea pilotoitu todella hyviä digitaalisten palveluiden käytäntöjä ja toimintamalleja ja saatu erinomaisia kokemuksia ja oppeja. Kaikki saadut opit ovat arvokkaita ja näiden kokemusten päälle on hyvä rakentaa uusia ja maailmanluokan palveluideoita, joista voi syntyä monta uutta Nokiaa.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry