LPOnetin tilinpäätöstiedote

LPOnetin valokuituverkon liittymämäärä ohittanut kaikki perinteiset teknologiat

LPOnet Oy Ab jatkoi vuonna 2015 fokuksellaan myydä ja toimittaa valokuituverkon liittymiä ja palveluita valituilla alueilla Itä-Uudellamaalla, erityisesti perinteisellä toimialueellaan ns. vanhassa Loviisassa. Puhelinosuuskunta LPO:n liiketoimintayhtiönä asiakasfokus on tuottaa palveluita ensisijaisesti omistaja-asiakkaille, eli osuuskunnan jäsenille.

Jo lähes 30 % valinnut valokuidun

Valokuituverkon asiakasmäärä jatkoi hyvällä kasvu-uralla ja jo lähes 30 % LPO:n toiminta-alueen talouksista ja yrityksistä on valinnut valokuituverkon. Liittymämäärä kasvoi 23 % ja kokonaismäärä hipoo jo 4.000:a. ”Valokuituliittymien määrää kuvastaa hyvin vertailu siihen, että huippuvuonna 2009 LPO:lla oli n. 3.400 ADSL-liittymää.”, toteaa LPO:n toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Koska kodin valokuituliittymää käyttävät tyypillisesti kaikki perheenjäsenet niin tableteilla ja älypuhelimilla kuin tietokoneilla ja TV-laitteilla ja yrityksen liittymää vastaavasti kaikki yrityksen työntekijät on käyttäjämäärä arviolta selvästi yli 10.000.

Kohti puhdasta valokuituinfrastruktuuria – investointi alueen elinvoimaan ja kehitykseen

Tele- ja dataverkkoinfrastruktuurissa on tapahtumassa suurimpia murroksia sitten puhelimen keksimisen kun verkkoinfrastruktuuri ja yhteydet niin kiinteiden kuin mobiililaitteiden osalta on vaihtumassa valokuitupohjaisiksi. Muutosta ajaa valokuidun ylivoimainen tiedonsiirtokapasiteetti ja toimintavarmuus.

LPO:n tavoite on olla tämän muutoksen eturintamassa ja korvata vanhat televerkot kokonaan valokuidulla jo tällä vuosikymmenellä. Yhtiö pyrkii näin omalta osaltaan edistämään alueen kehitystä ja elinvoimaisuutta asukkaiden eduksi tekemällä paikkakunnasta kilpailukykyisen digitaalisen ajan yhteiskunnan. ”Tutkimukset osoittavat, että valokuituinfrastruktuuri parantaa kaupungin tai kunnan kilpailukykyä joten olemalla kehityksen eturintamassa saamme huomattavan kilpailuedun suhteessa muuhun Suomeen”, toteaa Gustaf Forsberg.

Verkon uudistaminen on alkanut vuonna 2008 ja LPO on investoinut alueen kehittymiseen jo noin 10 miljoona euroa uusien valokuituverkkojen muodossa. LPO on rakentanut valokuituverkkoa myös perinteisen toimialueen ulkopuolelle, mutta suuri osa investoinneista on tehty nimenomaan vanhojen lankapuhelin-, ADSL- ja kaapeli-TV-verkkojen korvaamiseksi. ”Valokuidun teknisen ylivoimaisuuden lisäksi näemme kehityksen useista verkoista ja teknologioista yhteen verkkoon ja teknologiaan myös kustannusetuna joka näkyy suoraan omistaja-asiakkaillemme kustannustehokkaina palveluina”, toteaa Gustaf Forsberg. ”Mitä nopeammin tämä muutos on tehty sen nopeammin edut näkyvät asiakkaillemme”, Forsberg jatkaa.

Liikevaihto laski hieman, kannattavuus parani

Alan murroksen seurauksena tuotot perinteisistä lankapuhe- ja ADSL-palveluista laskivat. LPO:n lankapuhelinliittymät vähenivät 21 % ja ADSL-liittymät 38 %. Myös perinteisen kaapeli-TV-verkon liittymät vähenivät 7 % asiakkaiden siirtyessä valokuituverkkoon.

LPO:n liikevaihto laski 5,7 % päätyen 5,2 miljoonaan euroon, mutta verkkokehityksen ja toiminnan tehostamisen ansiosta liiketoiminnan kannattavuus parani hieman.  Liiketulos oli 204 tuhatta euroa, mikä on 3,9 % liikevaihdosta.

Merkittävä osa valokuituverkon investoinneista tehty

Valokuituverkon rakentamisen osalta vuoden 2015 investoinnit olivat pienemmät koska perinteisellä toimialueella valokuituverkko on tilaajakohtaisia osia lukuun ottamatta rakennettu. Vuoden aikana ei myöskään toteutettu täysin uusia valokuituverkon alueita.

Investoinnit olivat 751 tuhatta euroa mikä on 14 % liikevaihdosta.

Hyöty asiakasomistajille, jäsenmäärä kasvussa

LPO myönsi vuonna 2015 asiakasomistajilleen alennuksia palvelumaksuista ja valokuituverkon liittymismaksuista yhteensä 179 tuhatta euroa. Osuuskunnan jäsenmäärä kasvoi edelleen ja oli vuoden lopussa 3952. Jäsenmäärä kääntyi nousuun vuonna 2011 ja on siitä lähtien kasvanut 7 %. ”Osuuskunnan päätehtävä on tuottaa kustannustehokkaita palveluita asiakasomistajilleen ja jäsenmäärän kasvu on merkki siitä, että olemme siinä onnistuneet”, summeeraa LPO:n toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Puhelinosuuskunta LPO on asiakasomisteinen osuuskunta jonka liiketoimintaa hoitaa tytäryhtiö LPOnet Oy Ab. Konserniin kuuluu myös Osuuskunta EmsaloNet Emäsalon valokuituverkon toteutusta varten. LPOnet panostaa itäuusmaalaisena tietoliikenne- ja Internet-yhtiönä vahvasti paikallisiin verkkoihin, palveluihin ja paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen Loviisassa, Porvoossa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Yhtiö tarjoaa puhe-, data-, internet- ja kaapelitelevisiopalveluita ja palvelee asiakkaitaan myymälöissään ja asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa.