LPOnetin tilinpäätöstiedote 2017

LPOnetin tilinpäätöstiedote 2017 – valokuituliittymien kysyntä kasvoi, perinteiset puhelinpalvelut päättyivät

LPOnet jatkoi strategian mukaisia panostuksiaan viedä Loviisa vanhasta lankapuhelinverkosta valokuituverkkoon. Perinteiset lankapuhelinpalvelut lopetettiin vuonna 2017 kokonaan ja myös lankapuhelinverkossa toimivat ADSL-liittymät ovat poistumassa, mikä söi liikevaihtoa merkittävästi. Liikevaihto laski siten 4,8 % päätyen 4,6 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti vastaavasti valokuituverkon liittymät ja palvelut, joiden osalta kasvua tuli Loviisan lisäksi erityisesti Porvoosta. Myös Lapinjärvellä ja Myrskylässä toimitettiin uusia valokuituliittymiä ja Sipoossa LPOnet toimitti palveluita paikallisen kuituosuuskunnan verkkoon.

Liikevaihdon laskua pystyttiin kompensoimaan toiminnan tehostamisella ja muilla kulusäästöillä. Mm. henkilöstön määrä väheni vuoden aikana viidellä. Liitevoitto oli 225 tuhatta euroa, mikä on 4,9 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 257 tuhatta euroa. Asiakasomisteisena osuuskuntana yhtiö myönsi jäsenalennuksia yhteensä 238 tuhatta euroa.

Valokuituverkon rakentaminen jatkui edelleen. Investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 793 tuhat euroa, josta 669 tuhat euroa investoitiin valokuituverkkoon.

Osuustoiminnallinen kärki vahvistuu – jäsenmäärä kasvaa

Yhtiön rakennetta ja hallintoa kevennettiin vuoden lopulla tehdyllä sulautumisella, jossa Puhelinosuuskunta LPO:n 100 % omistama liiketoimintayhtiö LPOnet Oy Ab sulautui emoyhtiöön. Sulautuminen tehostaa toimintaa nimenomaan hallinnon kautta. Liiketoiminnan ja henkilöstön osalta ei tytär- ja emoyhtiöillä ole ollut lainkaan päällekkäisyyksiä.

Sulautuminen selkeyttää myös kytköstä jäsenyyden, eli asiakasomistajuuden ja tarjottujen palveluiden välillä. Tämä on erityisen tärkeää yhtiössä, joka on asiakkaiden paikallisessa omistuksessa ja tarjoaa palveluita niin ikään paikallisesti. ”Kevään osuuskuntakokouksessa on myös tarkoitus ottaa yhtiön viralliseksi nimeksi LPOnet Osk Anl, mikä on viimeinen askel historiaan jäävästä puhelinliiketoiminnasta”, toimitusjohtaja Gustaf Forsberg sanoo.

Osuustoiminnallista pohjaa vahvisti myös usean vuoden tauon jälkeen alkanut uusien osuuksien myynti. Kuluttajaosuuskunnalle on tärkeä kyetä kasvattamaan jäsenmäärä uusien osuudenomistajien muodossa. Jäsenmäärä kasvoi 1,2 % ja jäseniä oli vuoden lopussa 4.031.

Valokuitu yleistyy kotien ja yritysten liittymänä – määrä kasvoi 12 %

Valokuituliittymä yleistyy kotitalouksissa ja yrityksissä, kun jo lähes 40 % kaikista talouksista ja yrityksistä LPOnetin valokuituverkon alueella on kytketty kuituverkkoon. Vuonna 2017 LPOnetin valokuituliittymien määrä kasvoi 12 % ja vuoden lopulla liittymiä oli yli 4.500. ”Erityisesti LPOnetin perinteisellä toimialueella Loviisassa levinneisyys on merkittävää, kun jo noin 80 % kaikista kerrostalohuoneistoista on valokuituverkossa”, toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne. LPOnetin markkinaosuus valokuituverkon liittymistä itäisellä Uudellamaalla on arviolta noin 75-80 %.

Kasvua Porvoosta – Loviisasta Suomen ensimmäinen valokuitukaupunki

Vuonna 2018 jatketaan hyvän kysynnän saavuttanutta valokuituverkon ennakkomyyntiä määrätyillä alueilla Porvoossa. Kohdealueita on Tarmolassa, Käsityöläiskadun ympäristössä, Uddaksessa, Puutarha- ja Huvilakadun alueella, Varsimäenmutkassa sekä Kevätkummussa. Ennakkomyynnissä verkon rakentaminen käynnistyy, jos alueelta saadaan riittävä määrä asiakkaita. ”Kysyntä on kasvanut, kun valokuidun tuoma laadukas ja aidosti huippunopea laajakaista sekä kaapeli-TV-palvelut on oivallettu merkittävänä omakotitalon asumismukavuuden lisääjänä ja lisäarvona”, sanoo Gustaf Forsberg.

Loviisan, ja erityisesti LPOnetin perinteisen toimialueen viemistä kohti täysveristä valokuitukaupunkia jatketaan myös. Tavoite on, että koko vanha infra on korvattu valokuidulla vuoteen 2020 mennessä, ensimmäisenä kaupunkina Suomessa.

Tilinpäätösmateriaali löytyy osoitteesta www.lponet.fi/ajankohtaista.

 

LPOnet (Puhelinosuuskunta LPO) on asiakasomisteinen kuituosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet- ja TV-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti, asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, p. (019) 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, gustaf.forsberg@lponet.fi