LPOnet palaa juurilleen – osakeyhtiö sulautuu takaisin osuuskuntaan

LPOnet palaa juurilleen – osakeyhtiö sulautuu takaisin osuuskuntaan

Vuodenvaihteessa LPOnet Oy Ab sulautuu emoyhtiö Puhelinosuuskunta LPO:hon. LPOnet Oy Ab erillisenä osakeyhtiönä lakkaa, mutta toiminta siirtyy kokonaisuudessaan emoyhtiöön. Toimintaa jatketaan aputoiminimellä LPOnet, mutta yhtiön virallinen nimi ja Y-tunnus ovat jatkossa emoyhtiön, eli Puhelinosuuskunta LPO:n. ”Voidaan sanoa, että yhtiö palaa juurilleen, kun koko toiminta palaa vuonna 1931 perustettuun osuuskuntaan”, kuvaa muutosta toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Ei vaikutuksia asiakkaisiin

Asiakkailta ei edellytetä mitään toimenpiteitä vaan kaikki jatkuu kuten ennen. Jokapäiväisessä toiminnassa yhtiö käyttää edelleen nimeä LPOnet ja muun muassa laskujen tilinumero samoin kuin toimipisteet säilyvät entisellään.

Tavoitteena on hallinnon keventäminen sekä paikalliseen toimintaan panostaminen

Sulautumisen tavoite on hallinnon keventäminen itse toiminnan jatkuessa entisellään. Muun muassa koko henkilöstö siirtyy sulautumisen yhteydessä osuuskuntaan. Samoin panostukset tuotetarjoomaan ja paikalliseen palveluun jatkuvat. ”LPOnetin kilpailuetu on nimenomaan paikallisessa toiminnassa. Ilman paikallista infrainvestoijaa sekä paikallista palvelutarjontaa ja asiakaspalvelua alueen asukkaat ja yritykset jäävät auttamattomasti jälkeen digitalisaatiokehityksestä”, toteaa toimitusjohtaja Gustaf Forsberg. ”Tämä nähdään jo nyt eri puolella Suomea missä ei paikallista teleyhtiötä enää ole”, hän jatkaa. Paikallinen palvelee edelleen parhaiten.

Paikallinen infra- ja palveluosuuskunta jo vuodesta 1931

Puhelinosuuskunta LPO on perustettu vuonna 1931, silloin nimellä Loviisan Puhelinosuuskunta. Osuuskuntamuotoisen yhtiön perustaminen oli Loviisalaisten vastaveto aiemmin toimineen osakeyhtiömuotoisen Loviisan Puhelinosakeyhtiön omistuspohjan muutoksille, jonka myötä hinnat nousivat silloisessa puhelinmonopolitoiminnassa. Asiakkaiden itsensä omistamalla osuuskuntamuotoisella yhtiöllä turvattiin se, että hinnoittelu pysyy aisoissa luonnollisessa monopolitoiminnassa, jota puhelin- ja dataverkkojen rakentaminen usein on – tänäkin päivänä. Yhdistämällä asiakkuus ja omistajuus on yhtiön strategia ja toiminta asiakkaiden itsensä ohjauksessa.

Vuonna 2005 liiketoiminta eriytettiin omaksi 100 % omistetuksi tytäryhtiöksi nimeltä Loviisan Puhelin Oy, myöhemmin LPOnet Oy Ab, joka nyt siis sulautetaan takaisin emo-osuuskuntaan.

Puhelinosuuskunta LPO on asiakasomisteinen osuuskunta jonka liiketoimintaa hoitaa 31.12.2017 asti tytäryhtiö LPOnet Oy Ab. Konserniin kuuluu myös Osuuskunta EmsaloNet Emäsalon valokuituverkon toteutusta varten. LPOnet panostaa itäuusmaalaisena tietoliikenne- ja Internet-yhtiönä vahvasti paikallisiin verkkoihin, palveluihin ja paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen Loviisassa, Porvoossa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Yhtiö tarjoaa puhe-, data-, internet- ja kaapelitelevisiopalveluita ja palvelee asiakkaitaan myymälöissään ja asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, Puhelinosuuskunta LPO ja LPOnet Oy Ab,
puhelin 019 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, s-posti gustaf.forsberg@lponet.fi