LPOnet lopettaa perinteiset lankapuhelinverkon palvelut

LPOnet lopettaa perinteiset lankapuhelinverkon palvelut

Perinteiset lankapuhelimet hiljenevät Loviisassa

LPOnetin vuonna 2008 aloittama televerkon uusiminen valokuitutekniikalla on edennyt pisteeseen, jossa perinteiset kupariverkon lankapuhelinpalvelut lopetetaan kokonaan. Lankapuhelinverkon puhepalvelut päättyvät 30.9.2017. Lopettamista on edeltänyt suuri ja vuoden kestänyt tiedottamisvaihe, jossa asiakkaita on monin eri tavoin informoitu siitä, että perinteinen lankapuhelin hiljenee. ”Olemme tässäkin murroksessa halunneet kantaa vastuumme hyvästä asiakaspalvelusta ja tiedottamisesta. Samalla olemme luonnollisesti tarjonneet vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten äskettäin lanseerattua Sulo Lankaluuri-palvelua”, kertoo myyntijohtaja Mats Åminne LPOnetistä. Sulo Lankaluuri-palvelu toimii perinteisen lankapuhelinverkon sijaan matkapuhelinverkossa, mutta muutoin palvelu on lähes samanlainen kuin perinteinen lankapuhelin. Asiakas voi mm. säilyttää perinteisen lankanumeronsa.

Laajakaista ja kaapeli-TV tarjotaan jatkossa valokuidun yli Valkossa, Määrlahdessa ja Tesjoella

Lankapuhelinpalveluiden päättymisen lisäksi siirtyvät uudistumisen myötä laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelut vanhoista verkoista valokuituverkkoon. Uudistusta tehdään alue ja kaupunginosa kerrallaan. Tänä syksynä ADSL-laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelut päättyvät vanhoissa verkoissa ja siirtyvät kokonaan valokuituverkkoon Valkossa, Määrlahdessa ja Tesjoella. Uudistus koko Loviisan osalta on suunniteltu olevan tehty vuoteen 2020 mennessä.

LPOnet siirtymässä vanhasta kupariverkosta täysin valokuituun

LPOnet päätti vuonna 2007 uudistaa koko televerkkonsa valokuitupohjaiseksi, koska vanhan kupariverkon kilpailukyky nähtiin murenevan. Yhtäältä lankapuheluiden nähtiin siirtyvän yhä enenevissä määrin matkapuhelimiin ja toisaalta laajakaistan, TV:n ja videoviihteen kapasiteettitarpeet nähtiin kasvavan sellaisiksi, että ne pystytään toteuttamaan vain valokuidulla. ”Murros on merkittävä kun yli 100 vuotta vanha tekniikka siirtyy historiaan, mutta ilman askelta täysiveriseksi valokuituoperaattoriksi ei LPOnetillä olisi menestyksen edellytyksiä”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Puhelinosuuskunta LPO on asiakasomisteinen osuuskunta jonka liiketoimintaa hoitaa tytäryhtiö LPOnet Oy Ab. Konserniin kuuluu myös Osuuskunta EmsaloNet Emäsalon valokuituverkon toteutusta varten. LPOnet panostaa itäuusmaalaisena tietoliikenne- ja Internet-yhtiönä vahvasti paikallisiin verkkoihin, palveluihin ja paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen Loviisassa, Porvoossa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Yhtiö tarjoaa puhe-, data-, internet- ja kaapelitelevisiopalveluita ja palvelee asiakkaitaan myymälöissään ja asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, Puhelinosuuskunta LPO ja LPOnet Oy Ab,
puhelin 019 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, s-posti gustaf.forsberg@lponet.fi