LPO:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedote

LPO:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedote

Tulos parani huomattavasti vaikka liikevaihto laski

Itäuusmaalaisen Puhelinosuuskunta LPO-konsernin (LPO) liiketoimintayhtiö LPOnet
Oy Ab:n liikevaihto oli vuonna 2016 4,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 0,4
miljoonaa euroa johtuen poistuvista lankapuhe- ja ADSL-palveluista sekä laskusta
mobiilitukiasematuotoissa. Valokuituverkon tuotot korvasivat perinteisen
lankapuhelinverkon tuottojen poistuman.

LPO:n liikevoitto kasvoi 111 tuhatta euroa, 54 %, päätyen 315 tuhanteen euroon ja
tilikauden voitto kasvoi 81 tuhatta euroa, 35 %, 310 tuhanteen euroon.
Liikevoittoprosentti kasvoi 3,9 %:sta 6,5 %:iin. Hyvän tuloskehityksen taustalla on
toiminnan tehostaminen sekä vuonna 2007 aloitettu transitio perinteisistä
lankapuhelinverkon palveluista kustannustehokkaampiin valokuituverkon palveluihin.

LPO mediatiedote, vuoden 2016 tilinpäätösinfo>>