Lounean tilinpäätös 2015

 

Laskevassa markkinassa hyvä tulos

Viimeinen vuosineljännes (1.10. – 31.12.2015) lyhyesti:

•Lounea- konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,9 M€(15,4 M€). Liikevoitto jaksolla oli 1,2 M€(1,5 M€.)
•Teleoperaattoriliiketoiminnassa viimeisen vuosineljänneksen myynti kasvoi hieman vuoden takaisesta. Liikevaihto oli loka – joulukuussa 7,2 M€(6,9 M€), käyttökate 2,0 M€(2,4 M€) ja liiketulos 0,5 M€(0,9 M€).
•Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoiminta ostettiin osaksi teleoperaattoriliiketoimintaa 31.12.2015.
•Verkkokaupassa Jimm`s PC-store Oy:n liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 15,8 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ollen 10,2 M€ (8,8 M€). Käyttökate oli 0,6 M€(0,6 M€) ja liiketulos oli 0,6 M€ (0,6 M€).
Koko vuosi 2015 lyhyesti:

•Lounea-konsernin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 58,5 M€(57,1 M€). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuo-teen verrattuna 2,6 %. Konsernin liikevoitto oli 3,8 M€(3,6 M€) eli 6,5 % liikevaihdosta. Konsernin tilikauden tulos oli 5,1 M€ (edellinen vuosi 2,3 M€). Edellisen vuoden tulokseen sisältyy kertaluontoinen alaskirjaus arvoltaan 2,6 M€
•Teleoperaattoriliiketoiminnan koko vuoden liikevaihto laski hieman ollen 26,4 M€(26,8 M€), kannattavuus säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ja käyttökate oli 8,3 M€ (8,4 M€) ja liiketulos 2,6 M€(2,1 M€). Valokuituverkon liittymämyynti on jatkunut hyvällä tasolla.
•Verkkokaupassa Jimm`s PC-store Oy:n koko vuoden liikevaihto kasvoi viime vuodesta 7 % ollen 33,5 M€(31,3 M€). Käyttökate heikkeni hieman ja oli 1,3 M€(1,5 M€) ja liiketulos 1,2 M€ (1,5 M€). Yleinen tietotekniikkamarkkina oli etenkin vuoden alkupuolen haasteiden edessä ja kokonaiskysyntä laski. Vallitsevassa markkinatilanteessa Jimm´s onnistui kuitenkin hyvin ja myynnin kasvu jatkui. Myyntikate jäi hieman viime vuotta heikommaksi haastavasta markkinatilanteesta johtuen.

Lisätietoja:
Lounea Oy, Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, puh. 029 7070 275, veli-matti.viitanen(at)lounea.fi