Kuituverkko paras vaihtoehto kallistuvien mobiililaajakaistojen tilalle

Roaming-maksujen poisto matkapuhelinliittymistä EU:n alueella ei nosta kiinteiden laajakaistaliittymien hintaa.

EU:n komissio on päättänyt, että Euroopan sisämarkkinoilla olleet lisämaksut verkkovierailuista toisen maan operaattorin verkkoon poistuvat. Suomalaiset operaattorit ovat jo ehtineet todeta samoin kuin Aalto yliopiston professori Manner, että päätös saattaa nostaa Suomen laajakaistapalvelujen hintoja. Suomen sisäiset mobiilihinnat ovat Euroopan halvimpia, joten ulkomailta tulleet roaming-maksut ovat olleet tärkeä ja erittäin kannattava lisä matkapuhelinoperaattoreiden liiketoimintaan.

Mobiilipalvelujen hinnoissa onkin kustannuspainetta, koska mobiiliverkkoon on jatkuvasti investoitava lisää, jotta kaikki tekniikkasukupolvet tulisivat käyttöön. Lisäksi mobiiliverkon palvelut ovat siirtymässä perinteisistä minuutti- ja kappaleveloitetuista palveluista yhä enemmän datapalveluiksi, joissa datan määrä on ainoa laskutuskriteeri. Internet -palvelujen hinta mobiiliverkon yli onkin jo monessa maassa sidottu käytetyn datan määrään ja on vain ajan kysymys, koska näin on myös Suomessa.

Kiinteä verkko järkevin vaihtoehto kallistuvien mobiililaajakaistojen tilalle

Finnet-liitto haluaa muistuttaa, että kiinteiden laajakaistojen kuten kuituliittymien hintaan EU:n komission  päätöksellä ei ole muuta vaikutusta kuin se, että kiinteä verkko muuttuu yhä järkevämmäksi vaihtoehdoksi yhä kallistuvien mobiililaajakaistojen tilalle. Kiinteän verkon hinta voi jopa laskea, jos verkkoon liittyy lisää asiakkaita jakamaan kustannuksia. Lisäksi on hyvä muistaa, että kiinteään verkkoon voi liittyä useammalla kannettavalla laitteella WLAN-verkon kautta, jolloin päätelaitekohtainen hinta tulee yhä vain edullisemmaksi.  Kiinteä kuituverkko on kertainvestointi ja siten sen elinkaaren aikaiset kustannukset ovat todennäköisesti edullisemmat kuin kaikkien mobiilisukupolvien kumulatiiviset kustannukset.

Kiinteän verkon datapalvelut ovat huomattavasti tehokkaampia kuin mobiiliverkon datapalvelut. Ne ovat myös toimintavarmoja eikä niihin kohdistu samanlaisia kapasiteettiin liittyviä kustannuspaineita kuin mobiiliverkkoon. Uskallamme luvata, että kuituliittymän liittymäkohtainen hinta ei ole ainakaan datan määrästä johtuen nousussa – liittymän nopeudella on vaikutusta jatkossakin hintaan, mutta hintavaikutuksen on nähty olevan jo pitkään laskusuunnassa.

Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry