Investointi Koillisväylän datakaapeliin kiihdyttää elinkeinoelämää Länsi-Uudellamaalla

Investointi Koillisväylän datakaapeliin kiihdyttää elinkeinoelämää Länsi-Uudellamaalla

Hankoniemen merkitys kansainvälisen tietoliikenteen risteyskohtana kasvaa entisestään

C-Fiber Hanko liittyy sijoittajana mukaan Arctic Connect -hankkeeseen, jossa selvitetään mahdollisuudet rakentaa digitaalinen silta Euroopan ja Aasian välille Koillisväylän kautta. Liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta käynnistetyn hankkeen toteuttajana toimii Cinia Oy.

Länsi-Uudellamaalla toimiva C-Fiber Hanko on aiemmin investoinut Suomen ja Saksan väliseen nopeaan ja kyberturvalliseen C-Lion1-merikaapeliin, jonka Cinia suunnitteli ja toteutti. Länsi-Uudenmaan kautta kulkevien kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien avulla halutaan edistää alueen elinkeinoelämän kehittämistä ja uusien työpaikkojen luomista.

Osana Arctic Connect -hankkeen reittisuunnittelua esillä on ollut myös mahdollinen C-Lion2-merikaapeliyhteys Perämereltä Hankoniemelle. Toteutuessaan se toimisi myös täydentävänä ja varmistavana verkkoyhteytenä maanpäällisille reiteille.

Arctic Connect -hanke on osa Arktisen neuvoston tavoitteiden mukaista yhteyksien parantamista arktisilla alueilla. Cinia selvittää nyt Koillisväylän datakaapelia varten Etelä-Suomesta Kirkkoniemeen ja Murmanskiin suunniteltujen valokuituyhteyksien tämänhetkisen saatavuuden ja lisärakentamistarpeet, niin maareittejä kuin merireittejä pitkin.

”Hankoniemi on useiden Ruotsiin menevien merikaapelien rantautumispaikka. Uusi C-Lion1-merikaapelin haara Hankoon on luonut yhteyden suoraan Saksaan, ja mahdollinen C-Lion2:n rantautuminen tekee Hangosta entistä tärkeämmän liityntäpisteen. Huipputason yhteydet nostavat alueen houkuttelevuutta datakeskusten sijoittumispaikkana”, toteaa C-Fiber Hangon hallituksen puheenjohtaja Eero Hettula.

”Koillisväylän hankkeen esiselvitystyössä jo tehtyjen reittisuunnitelmien ja eri intressiryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on selvinnyt, että valokuituyhteyksien lisääminen Suomen kansallisessa runkoverkossa on tarpeen. Lisäksi uudet palvelut, sovellukset sekä myös FTTH/B- ja 5G-verkot tulevat jatkuvasti kasvattamaan tietoliikenteen määrää, mikä edellyttää luotettavaa ja kattavaa valokuiturunkoverkkoa”, muistuttaa Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Arctic Connect -hanke on mittakaavaltaan erittäin laaja. Toteutuessaan hanke yhdistäisi pohjoisten merien kautta Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian, joiden vaikutusalueella asuu noin 85 prosenttia maailman väestöstä. Tekniseltä kapasiteetiltaan tämänhetkisen suunnitelman lähtökohta on yhteensä kuusi kuituparia, 60 Tbit/s kapasiteetti ja noin 18 000 km kokonaispituus.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön marraskuussa 2016 julkaisema selvitys osoitti, että Japani, Kiina, Ruotsi, Suomi, EU sekä Venäjä pitävät hanketta tarpeellisena ja hyödyllisenä. Arctic Connect -hankeyhtiön tarkoitus on selvittää edellytykset Koillisväylän merikaapeliyhteyden rakentamiselle, teettää vaadittavat ympäristötutkimukset ja luvitusvalmistelut sekä pyytää urakointitarjoukset, joiden perusteella tuleva hanke voidaan tarkemmin budjetoida ja suunnitella.

Lisätietoja antavat:

Minna Järvinen, viestintä, Cinia Oy
puh. +358 40 862 0311, s-posti minna.jarvinen@cinia.fi

Eero Hettula, hallituksen puheenjohtaja, C-Fiber Hanko Oy
puh +358 40 551 0416, s-posti eero.hettula@hankodataparks.fi

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita sekä turvallisia pilvipalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen ja parantavat maailman toimivuutta. Vahva osaaminen kriittisissä järjestelmissä sekä oma yli 10 000 kilometrin laajuinen kuituoptinen runkoverkko Pohjois-Euroopassa mahdollistavat yrityksille tietoturvallisen IT-infrastruktuurin ja tulevaisuuden pilvipohjaisen toimintaympäristön. Cinian C-Lion1-merikaapeli vahvistaa Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tarjoamalla lyhimmän ja nopeimman reitin Keski-Euroopasta pohjoisen Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin oloihin sekä Aasian ja Itäisen Euroopan markkinoille. Suomalaisen Cinian palveluksessa on noin 240 osaajaa. Lisätietoa: www.cinia.fi

C-Fiber Hanko Oy on investoinut Suomen ja Saksan väliseen nopeaan ja kyberturvalliseen C-Lion1-merikaapeliin. Lisäksi C-Fiber Hanko Oy tarjoaa yhdessä Hangon ja Raaseporin kaupunkien kanssa useita datacenter alueita Hankoniemellä, www.hankodataparks.fi. C-Fiber Hanko Oy:n omistajia ovat Länsi-Uusmaalaiset yritykset Karjaan Puhelin, Tammisaaren Energia, Osuuspankki Raasepori, N3M, Forcit, Tammisaaren Säästöpankki, Hangon Satama ja XLT-Systems, yksityishenkilö Björn Siggberg sekä Hangon ja Raaseporin kaupungit. Samat tahot rahoittavat C-Fiberin kautta myös nyt tehtävän Arctic Connect-selvityshankkeen Länsi-Uudenmaan osalta. Lisätietoa:  www.c-fiber.fi