Erityinen tarkastus: Anvian varoja ei käytetty valtakirjakeräykseen osakeyhtiölain vastaisesti

Anviaan kohdistetussa erityisessä tarkastuksessa ei ole havaittu, että yhtiön varoja, henkilöstöresursseja ja toimitiloja olisi käytetty valtakirjojen keräämiseen osakeyhtiölain vastaisesti. Henkilökuntayhdistyksen syksyllä 2014 tekemän valtakirjakeräyksen lähetyskulut yhtiö on perinyt takaisin, samoin kuin yhdistykselle tuolloin myönnetty avustus.

Elisa vaati Anvian viime kevään yhtiökokouksessa erityisen tarkastuksen suorittamista koskien Anvian henkilökuntayhdistyksen syksyllä 2014 tekemää valtakirjakeräystä, jossa Anvian henkilökuntayhdistys käytti Anvian logoa ja postitussopimusta. Päätöksen erityisestä tarkastuksesta teki Aluehallintovirasto ja sen suoritti tilintarkastajayhteisö Deloitte & Touche Oy tänä keväänä päävastuullisena tarkastajana KHT Lasse Ingström. Erityinen tarkastus on tehty Anvia Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta siltä osin, kun Anvian varoja, henkilöstöresursseja ja toimitiloja on käytetty valtakirjojen keräämiseen.

Suoritetussa tarkastuksessa ei tullut esiin valtakirjojen keräämiseen liittyviä johdon päätöksiä. Valtakirjakeräyksen kustannuksia löytyi 34 160 euroa, josta Anvia oli perinyt henkilökuntayhdistykseltä takaisin 24 860 euroa jo ennen viime vuoden yhtiökokousta. Yhtiö on päättänyt periä yhdistykseltä takaisin myös valtakirjojen vastaanottoon liittyvät kustannukset eli postin vastauslähetysten kulut, jotka ovat noin 9 300 euroa, vaikka valtakirjojen vastaanotto kuuluukin yhtiön tehtäviin. Lähetetty valtakirja oli samanlainen kuin yhtiön kotisivuilla oleva, siinä ei otettu kantaa kenenkään puolesta tai vastaan.

”Yhtiökokousvaltakirjojen käytön edistäminen ja niiden vastaanottaminen kuuluvat yhtiön toiminnan piiriin, sillä niillä edistetään osakkeenomistajien osallistumista päätöksentekoon. Tämä todetaan osakeyhtiölain perusteluissa”, kertoo Anvian toimitusjohtaja Mika Vihervuori.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140