Digitaalisuus pitää rakentaa kuidun, ei mobiilin varaan

Digitaalisuus on noussut kansalaisten huulille. Se nähdään haja-asutusalueiden palveluiden pelastajana ja alueellisen tasa-arvon edistäjänä. Digitaalisuudesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta se vaatii edellytyksiä onnistuakseen. Aivan ehdoton lähtökohta on, että digitaalisuutta ei voi rakentaa mobiilin varaan, vaan se vaatii valokuidun.

Alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonnasta huolehtiva Finnet-liitto katsoo, että Suomen digitaalisuus vauhdittuu ainoastaan jos alueilla on laadukas kuituverkko. Tällöin palvelujen tarjoajat ja julkinen sektori voivat siirtää palvelunsa laajasti verkkoon. Digitaalisten palveluiden avulla pystytään palvelemaan kuntalaisia ja kansalaisia huomattavasti edullisemmin, koska palvelu voidaan viedä verkon avulla kotiin. Digitaalisuuden merkittävimmät vaikutukset ovat uusien toimintatapojen syntyminen, nykyisten rakenteiden keveneminen sekä uusien liiketoimintamallien ja mahdollisuuksien syntyminen.

Liiton jäsenyhtiöt ovat pitkäjänteisesti investoineet kuituverkkoon ja monen yhtiön alueella kuituverkko onkin jo lähes kaikkien alueella asuvien ja yritystoimintaa harjoittavien käytettävissä. Myös perinteiset verkot ovat monen yhtiön alueella sellaisessa kunnossa, että niiden kautta voi palveluita käyttää siihen saakka kunnes yhteydet on mahdollista vaihtaa kuituliittymään.

Finnetin jäsenyhtiöt pystyvät investoimaan omille alueilleen suhteellisesti enemmän, koska yhtiöt on varta vasten perustettu paikallisten palvelujen tuottamiseen paikallisille asiakkaille. Yhtiöt ovatkin toimineet kannattavasti yli sata vuotta samalla periaatteella, jossa yhtiöiden palveluihin käytetty raha kiertää takaisin aluetalouden hyväksi erilaisten palveluiden ostoina, työllistämisen kautta sekä investointeina alueellisen verkon parantamiseen. Monen alueellisen operaattorin tavoite onkin ensisijaisesti parantaa palveluita ja käyttää suuri osa liikevoitosta toimialueensa palvelujen kehittämiseen.

Finnet-liiton hallitus näkee, että paikallisten omistajien ei kannattaisi luopua pikavoittojen toivossa omistuksistaan, vaan mieluummin lisätä paikallista omistusta kotiseutunsa digitaalisen tulevaisuuden varmistamiseksi.
Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja
Finnet-liitto ry