Anvian hallitus käsitellyt Findan ostotarjousta

Anvian hallitus on torstai-iltana 16.6. käsitellyt Findalta 14.6.2016 saamaansa viestiä, jossa Finda pyysi aloittamaan neuvottelut Anvia Telecomin myynnistä.

Anvialla on Anvia Telecomin ja siihen liittyvien yhtiöiden myynnistä Elisan kanssa sitova sopimus, jonka hallitus ja hallintoneuvosto ovat yksimielisesti hyväksyneet.  Järjestelystä päättävät Anvian osakkeenomistajat ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.6. Päätökseen tarvitaan 2/3:n enemmistö, sillä siihen sisältyy Anvia Oyj:n omien osakkeiden suunnattu hankinta.

Hallitus toteaa, että Elisa Oyj:n kanssa solmittu sopimus voi raueta ainoastaan, mikäli yhtiökokous ei hyväksy sitä. Tämän vuoksi Findan tekemää tarjousta ei nyt oteta tarkempaan käsittelyyn. Koska se saapui vasta yhtiökokouskutsun lähettämisen jälkeen, sitä ei voida enää tässä vaiheessa ottaa tulevan yhtiökokouksen asialistalle.

Hallitus on ennen Elisan kanssa neuvoteltua sopimusta punninnut useita eri vaihtoehtoja ja huolellisen harkinnan jälkeen todennut Elisan kanssa tehtävän järjestelyn parhaaksi vaihtoehdoksi.  7.6. julkaistussa yhtiökokouskutsussa yritysjärjestelyä perustellaan Anvian omistusrakenteen selkeyttämisellä ja yhtiön itsenäisyyden säilyttämisellä. Se myös mahdollistaa uuden strategian toteuttamista sekä poistaa vireillä olevat erimielisyydet Anvian ympärillä. Nämä perusteet ovat yhä olemassa.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

hallituksen varapuheenjohtaja Aaro Honkola, puh. 040 774 8400